آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۲۸
بازديد روز قبل: ۲۸۰
بازديد هفته: ۹۷۱
بازديد ماه: ۴۰۷۲
بازديد کل: ۶۲۸۳۵۸۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۲۸/۱۳۸۸

پرسش :

با سلام. زوجه بعد از فوت همسرش با توافق بقیه وراث از محل ماترك متوفی اقدام به خرید منزل نموده كه سه دانگ آن به نام خود و مابقی به نسبت مساوی بین سه فرزند خود كه دو دختر ویك پسر می باشند منتقل گردیده. هم اكنون وی با دادن دادخواستی علیه ورثه شوهر كه مادر و پدر شوهر نیز شامل آن می گردد مهریه خود را مطالبه نموده است. سوال اول : آیا ورثه می توانند مبلغی كه به عنوان ثمن منزل از محل ماترك پرداخت گردیده وبسیار بیشتر از سهم الارث زوجه می باشد ما به ازاء مهریه محاسبه نمایند ؟ سوال دوم : با توجه به عدم تبرع بودن مبلغ پرداختی بابت منزل خریداری شده آیا ورثه می توانند مازاد مهریه وسهم الارث زوجه را كه فعلاً بصورت مال غیرمنقول در اختیار زوجه قرار گرفته از وی مطالبه نمایند؟ لازم به ذكر است كه هیچ دلیلی مبنی بر بخشیدن سهم ورثه به زوجه وجود نداشته و پول پرداخت شده صرفاً برای خریدن منزل مسكونی بوده است

۳/۱۳۸۸

پاسخ :

بسمه تعالی
با سلام
وفق قانون مدنی ایران و فقه امامیه ، در صورت فوت شوهر چنانچه زوجه صاحب فرزند باشد از ۸/۱ و چنانچه صاحب اولاد نباشد از ۴/۱ ما ترک زوج ارث می برد .
بر این مبنا چنانچه ادّله و مستندی مبنی بر انتقال ما ترک متوفی در قالب هبه ، انتقال قطعی قبل از فوت ، وصیّت و... به زوجه وجود نداشته باشد ، زوجه فقط در حد نصاب مذکور از سهم الأرث برخوردار می شود و با توجه به اینکه مهریه زن از دیون ممتاز تلّقی می شود ، پرداخت مهریّه زن از محل ما ترک در اولویت قرار دارد.
بر این اساس اولا اقدام زوجه در طرح شکایت مطالبه مهریه فی نفسه مانعی ندارد ، لکن بقّیه ورّاث نیز می توانند از بابت ابطال اقدامات زوجه مبنی بر تصّرف مال غیر ، معامل&#۱۷۲۸; فضولی و ... ، مازاد مهریه سهم الارث زوجه را مطالبه نموده و مطابق قانون ارث فیما بین ورّاث قانونی تقسیم نمایند.
www.hvm.ir