آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۳۲۵
بازديد روز قبل: ۳۲۸
بازديد هفته: ۲۶۱۵
بازديد ماه: ۷۹۰۷
بازديد کل: ۶۲۶۳۵۷۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۱۳/۱۳۸۸

پرسش :

آیا علاوه برمازادبرپرداخت اضافه كاری تاسقف وهمچنین پرداخت پاداش علاوه بر بودج مصوب ازخارج ازشمول می توان پرداخت نمود.

۱۹/۱۳۸۸

پاسخ :

بسمه تعالی
با سلام
(هر نوع هزینه کرد از محل اعتبارات خارج از شمول دستگاههای دولتی ، صرفا به استناد مفاد قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ) مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ مجاز است و سازمانهای مربوطه باید ضوابط مذکور در قانون فوق را رعایت نمایند .
www.hvm.ir