آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۹۵
بازديد روز قبل: ۴۱۳
بازديد هفته: ۳۰۴۰
بازديد ماه: ۶۷۹۰
بازديد کل: ۶۲۸۱۷۹۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۷/۱۳۸۸

پرسش :

كارمند الف در سال ۵۰دارای۴سال سابقه اسارت می باشد.
ایشان ۲گروه تشویقی ایثارگران را گرفته است
۲گروه تشویقی دیگر را هم گرفته است وسقف ۴گروه ایشان كامل شده است.
حال اگر سنوات ایشان را۲برابر محاسبه كنیم(یعنی ۸سال سابقه)برای این سابقه هم گروه می گیرد
ایا گروه برای این سنوات جزء سقف۴گروه تشویقی ایثارگران می باشد

۱۱/۱۳۸۸

پاسخ :

بسمه تعالی
با سلام
۱- بر اساس قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۷)به ماده (۳) قانون نظام هماهنگ مصوب ۱۳۸۱ ، دولت می تواند به ایثارگرانی که مشمول بندهای (د) و ( ه) تبصره (۴) ماده ( ۳) قانون نظام هماهنگ مصوب ۱۳۷۰ می شوند ، علاوه بر گروههای تشویقی یک الی دو گروه تشویقی دیگر اعطا نماید .
۲- مطابق بخشنامه معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، مجموع گروههای تشویقی ناشی از اجرای تبصره (۴) ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره ۷ الحاقی اعم از ایثارگری ، خدمات برجسته و مدیران تا ۴ گروه بوده و در هر حال حداکثر گروههای قابل احراز توسط مستخدمین از گروه ۲۰ تجاوز نخواهد کرد .
۳- بر اساس ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ ، مدت اسارت با تمایل آنان به إزاء هر سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلّقی می گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .
۴- مستفاد از بندهای فوق در صورت محاسبه مدت اسارت به عنوان سابقه خدمت با تمایل آزاده ، این سنوات همانند سنوات خدمتی کارکنان مشمول ارتقاء گروه می شود .
www.hvm.ir