آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۸
بازديد هفته: ۱۴۳
بازديد ماه: ۱۵۴۴
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۸۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
جستجوی بانک پرسش و پاسخ
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

تعداد موارد یافت شده: ۳۷۳

اینترنت گردی


طلاق غیابی


چگونگی دریافت حقوق


طلب خسارت


هزینه ابطال تمبر- هزینه دادرسی


نحوه احتساب مرخصی وساعت كاری


اعمال مقطع تحصیلی بالاتر برای آزادگان وجانبازان


احتساب توام خدمت زیرپرچم با ایام اسارت آزادگان


تبدیل وضعیت استخدامی


استفسار در خصوص ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم


عدم انجام مراحل نهایی استخدام در صورت پذیرفته شذن در آزمون


هزینه افراز


تفاوت دادگاه و دادسرا و وظایف هركدام از آن


چک برگشتی


استفاده از پاسخهای ارائه شده بمنظور اجرای بهینه قوانین ومقررات


پرداخت حق بیمه نیروهای حق التدریس


سفته به عنوان تضمین


چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد خرید خدمت به پیمانی یا رسمی


مقررات استخدامی دانشگا هها


تفسیر ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


محاسبه مهریه


پرداخت دیه مرد از مهریه همسر


تعهد بر عدم پیگیری مطالبات قانونی


مسدود شدن سپرده توسط بانک


چگونگی فسخ قرارداد در معاملات ربوی


بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور


ماده ۱۰۵ مدیریت خدمات كشوری


تبدیل حبسهای بیش از ۳ ماه


عدم پرداخت حق ایثارگری


حقوق محقق رسمی


قراردادکار معین


مرور زمان جرم خیانت در امانت


ارتقای شغل و گروه


دو ره ضرورت


قانون حالت اشتغال جانبازان


کمکهای رفاهی


دادخواست


معنای نحله و میزان آن


نفی ولد


مشکل در ارسال مدارک خواسته شده در ارتباط با پرسش:" عدم اجرای آراء دیوان عدالت اداری "


مرخصی مناطق محروم


تعریف عضویت استخدامی


جذب كاركنان بازخریدی


تکلیف شروط ضمن عقد بعد از فسخ


ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه


استفاده از اعتبارات خارج از شمول


مزایای مدرک تحصیلی


مناطق محروم


استفاده زن شاغل از مستمری همسر متوفی


ایاب وذهاب


قرارداد خرید خدمت


دوره ضرورت


غرامت ایام بیماری مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان


ماموریت خارج از کشور


فوق العاده ویژه در ماموریت


پاداش پایان خدمت کارکنان مستعفی


پرسنل تعزیرات آرد ونان کشور


دامنه شمول ماده ۷۸


جرم اعمال نفوذ


سنوات ایثارگران


ناظر


تاثیر شخصیت اجتماعی و نوع شغل در نفقه زوجه


اعسار زوج در پرداخت نفقه


حقوق زنان


تعیین نفقه زوجه در زمان عده وفات


تعیین نفقه زوجه و اولاد با استفاده از جدول ۱۱ گانه


تحصیل مال از طریق نامشروع


طلاق


اعمال ماده ۲ وظایف رییس قوه قضاییه


منافع عین در بیع کلی در معین


منابع طبیعی


خواسته تقسیم ماترک


نحوه نوشتن شهادت نامه برای دادخواست اعسار مهریه


اعتراض نسبت به اراضی ملی


حقوق و مزایای گذشته


تبصره۳ماده۱۲آیین نامه پیمانی


كار آموز


در خصوص شورا های اسلامی


فروش اموال مرد در زمان تقدیم دادخواست طلاق


در خصوص استخدام کارمندان با مدرک دیپلم و چندین سابقه خدمت


<<   ۱۰-   [ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ]   ۱۰+  >>