آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۴۰۱
بازديد هفته: ۳۱۲۶
بازديد ماه: ۶۳۷۷
بازديد کل: ۶۲۸۱۱۸۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
جستجوی بانک پرسش و پاسخ
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

تعداد موارد یافت شده: ۳۷۳

آثار فسخ


شرایط بازنشستگی در محیطهای سخت وزیان اور


تجدید نظرخواهی نسبت قسمتی از حکم


الزام به انجام تعهد


تغییر در خیابان ها و راههای شهری


تنظیم اسنادو نقل و انتقال اراضی کشاورزی بصورت مشاعی


وضعیت شروط درقرارداداجاره


ماموریت آموزشی ایثارگران


نفقه وحق حبس


مجازات زناشویی در ملا عام


سهم الارث زوجه با وجود اولاد متوفی از همسر دیگر


قتل ناموسی


اجازه ورثه بر وصیت و فروش و تقسیم اموال


چگونگی رفع حکم توقیف اموال از طرف دارایی


نحوه ثبت فوت در خارج از کشور


حق حبس


رزمندگان و جانبازان زیر ۲۵ درصد


ازمون کانون وکلا ومشاوران حقوقی


دو شغل دولتی


تعلق حق کسب و پیشه


نحوه مطالبه مبلغ ودیعه در پایان مدت اجاره


نحوه مطالبه حق ماموریت جنگی


آشنایی با مقررات ادارات و سازمان ها


مشاغل سخت وزیان آور


امکان تعلق فوق العاده ماموریت در حالت انتقال محل خدمت


اختیارات موکل در وکالت بلا عزل


سفته برای تعهد كاری


مرجع رسیدگی به تخلفات مدیران اداره ها


نحوه اجرای آرای كیفری


تغییر نام


تبعیض در بیمه آینده ساز در مقایسه باقوانین تامین اجتمائی


مجازات متهم به مباشرت و معاونت در قتل


محاسبه مدت خدمت سربازی حضور در منطقه عملیاتی


ممنوعیت برداشت از حساب های دولتی


قوانین مربوط به حفظ حقوق بیت المال و اموال دولتی


تعلق عوارض شهرداری به دفاتر وکالت


نحوه مطالبه دیه در صورت فوت مقصر


نحوه اجرای تبصره ۱ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری


تعریف حقوق ومزایای مستمر در قانون مدیریت خدمات کشوری


ضوابط ناظر بر بكارگیری بازنشستگان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری


راه كار قانونی پیگیری استعفا به لحاظ عسر وحرج


نحوه مطالبه ارثیه پدری در صورت عدم توافق تقسیم ما ترک توسط بقیّه ورّاث


موقوفه


ضوابط مربوط به مرخصی و ارتقاء در کارگاههای مشمول طبقه بندی مشاغل


تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان


حقوق زن و شوهر شاغل در یک سازمان


زمان بازنشستگی کارمندان با مدرک کارشناسی ارشد


نحوه استخدام


طلاق


فروش خانه


حقوق نشر كتاب


پرداخت حقوق


چگونگی شکایت از رئیس یک اتحادیه


حقوق موجر و مستاجر


تبدیل وضعیت قراردادی کار معین به پیمانی


گزینش


مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸


چاپ کتاب


فسخ قرارداد


شرط سنی + اضافه کاری نوبتکاران مشاغل سخت و زیان آور


دسترسی به مشروح مذاکرات کمیسیونهای تخصصی


تفسیر ماده ۲۴۶ قانون مدنی


سد معبر


تمكین+نفقه


پرداخت بیمه مکمل خانواده جانبازان


مسئولیت مدنی


درخواست اجرا


ماده ۶ تبصره ۲ موجر و مستاجر


اعتبار چک مشروط


عجز از پرداخت بدهی بانك


قانون موجر و مستاجر


نفقه ومهریه


دریافت کفالت


افزایش اجاره بهای اوقاف


شکایت از شرکت های خدمات کامپیوتری


سوء استفاده از بیسوادی


رضایت همسر اول


سابقه بیمه جهت بازنشستگی


اثر فسخ قرارداد بر دعاوی قبل از فسخ


کارکنان استخدامی جدید


<<   ۱۰-   [ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ]   ۱۰+  >>