معاضدت حقوقي > نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم) > ۱۳۸۷/۰۶/۰۵
۱ بازدید
 

موضوعات كیفری


ارتشاء، ربا و كلاهبرداری


شكوائیه اخذ نوشته یا سند از غیر رشید به ضرر وی
شكوائیه ارتشاء
شكوائیه ارتشاء عمومی
شكوائیه ارتشاء داور - ممیز - كارشناس
شكوائیه ربا خواری

شكوائیه رشوه دادن
شكوائیه رشوه گرفتن

شكوائیه كلاهبرداری
شكوائیه معاونت در ارتشاء


 

امتناع از انجام وظایف قانونی
شكوائیه امتناع از رسیدگی قانونی قاضی


اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی
اهانت به مقدسات اسلامی / انبیاء عظام / ائمه طاهرین / حضرت صدیقه طاهره(ع)
اهانت به امام خمینی (ره) / مقام معظم رهبری (مدظله)


 تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شكوائیه خارج كردن اموال تاریخی - فرهنگی از كشور
شكوائیه خرید و فروش غیر مجاز اموال تاریخی - فرهنگی
شكوائیه مبادرت به تعمیر یا تغییر یا تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماكن تاریخی - فرهنگی ثبت شده بدون ضابطه
شكوائیه مبادرت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه اماكن تاریخی - فرهنگی - مذهبی ثبت شده بدون ضابطه

 


تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
شكوائیه صلب آزادی افراد ملت یا محروم نمودن از حقوق اساسی توسط مقامات دولتی


 


جرایم علیه اشخاص و اطفال
شكوائیه اخلال در نظم و آسایش عمومی
شكوائیه ایراد جرح و صدمه عمدی غیر قابل قصاص
شكوائیه ایراد ضرب و جرح معمولی
شكوائیه شروع به قتل عمد
شكوائیه قتل غیر عمدی حاصل از بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی
شكوائیه مخفی كردن جسد مقتول با علم به قتل از مأمورین
شكوائیه قدرت نمائی با چاقو

 
 

 
 
 


فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
شكوائیه فرار از زندان یا ندامتگاه
شكوائیه مصامحه و اهمال مأمور در دستگیری شخصی كه وظیفه دستگیری او را داشته است
شكوائیه مخفی كردن یا فراهم نمودن موجبات فرار شخصی كه قانوناٌ دستگیر شده و فرار كرده یا كسی كه قانوناٌ امر به دستگیری وی صادر شده


 


محو یا شكستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتی
شكوائیه شكستن یا محو كردن مهر یا پلمپ


 


 

هتك حرمت منازل و املاك غیر
شكوائیه مزاحمت و ممانعت از حق