واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي قوانين و مقررات > ۱۳۸۷/۰۵/۲۱
۱ بازدید
 

ن


ناشر اوراق مشاركت


دستگاه دولتی یا غیردولتی است كه به موجب ماده (۱) قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران

 

نان حجیم

منظور از نان حجیم نانی است كه از آرد، نمك، مخمر (خمیر ترش) و در صورت نیاز موادافزودنی مجاز طی فرایندی پخت و تهیه می گردد. چنان چه ضخامت بافت آن بین (۱) تا (۵) سانتیمتر باشد، در گروه نان های نیمه حجیم و بیش از آن در گروه نان های حجیم قرار می گیرد. (تبصره ماده ۱ آیین نامه اجرایی جزء ۱ بند ی تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور مصوب ۸/۴/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

 

 

نرخ تسعیر بانك

منظور از نرخ تسعیر بانك عبارت است از نرخ ارز رایج یا متداول بانك در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازای پول غیرایرانی كه كلاً یا بعضاً از طـریق صـدور كالاهـای عمـده صــادراتی ایران (به ترتیب ارزش) غیر از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عملیات به دست آمده باشد. (از بند ۲ ماده ۲۸ قانون قرارداد شركت نفت خلیج فارس ۲۱/۴/۱۳۴۴)

 

 

نداشتن پروانه بهره برداری

 نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی كه توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می گردد. (از ماده ۱۳ قانون تعزیرات حكومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 

نداشتن پروانه كسب

نداشتن پروانه كسب واحدهای صنفی، عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی كه توسط هیأت عالی نظارت بر شورای مركزی اصناف تعیین و اعلام می گردد. (ماده ۱۲ قانون تعزیرات حكومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

نسخه

 ورقه ای است كه در آن تجویز دارو براساس معیارهای نسخه نویسی و به زبان لاتین صورت می گیرد و روش تجویز آن به زبان فارسی نوشته می شود. (ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشكی كشور برای صدور پروانه های بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه و اشتغال به امور درمانی دامپزشكی مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۳ هیأت وزیران)

 

 

نسق

عملكرد عمرانی كسی كه به آبادی زمین اقدام كرده است. (بند ۵ ماده ۹ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران ۲۵/۶/۱۳۵۸ مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

 

نسق

تعریف نسق عبارت است از عملكرد عمرانی كسی كه به آبادی زمینی اقدام كرده است (شماره ۵ واژه نامه مصوب شورای انقلاب اسلامی)(ماده ۱ دستورالعمل اجرایی پرداخت بهای نسق اراضی واگذاری قبلی موضوع بندهای ج و د لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حكومت اسلامی مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ مصوب ۱۲/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران)

 

 

نشان های دولتی

نشان های دولتی (كشوری) كه طبق مقررات این آیین نامه به افراد شایسته دریافت نشان اعم از اتباع جمهوری اسلامی ایران یا اتباع خارجی اعطا می شود به ترتیب تقدم عبارتند از: الف- نشان های عالی كه به ترتیب ارجحیت به شرح زیر هستند: ۱- انقلاب اسلامی ۲- استقلال ۳- آزادی ۴- جمهوری اسلامی ب- نشان های تخصصی كه عبارتند از: دانش، پژوهش، لیاقت و مدیریت و عدالت. ج- نشان های عمومی كه عبارتند از: سازندگی، خدمت، كار و تولید، شجاعت، ایثار، تعلیم و تربیت، فرهنگ و هنر و ادب پارسی. نشان انقلاب اسلامی به عنوان عالیترین نشان جمهوری اسلامی ایران مخصوص رئیس جمهور وقت است. سایر نشان ها را رئیس جمهور به پیشنهاد وزرای ذی ربط و تصویب هیأت وزیران، اعطا می نماید. (ماده ۱ آیین نامه اعطای نشان های دولتی مصوب ۲۷/۸/۱۳۶۹ هیأت وزیران)

 

 

نشانی های قانونی

نشانی های قانونی عبارتند از: ۱- میزان سرمایه ۲- میزان فروش ۳- میزان كرایه محل پیشه و اگر محل اجاره نباشد از روی املاك مشابه ۴- میزان درآمد ناویژه ۵- میزان حقوق یا دستمزد كه به كارمندان و كارگران پرداخت شده است. ۶- میزان قوه ماشین و مقدار مواداولیه كه به مصرف رسیده و ارزش محصولاتی كه به دست آمده. ۷- تعداد دستگاه های پارچه باقی. ۸- تعداد دوك در كارخانه های نخریسی. ۹- میزان حق بیمه. ۱۰- میزان ظرفیت وسایط رانندگی و دوبه ها و سایر وسایل حمل و نقل. ۱۱- واحد معمولی دستمزد. ۱۲- تعداد و بهای اتومبیل های شخصی. ۱۳- تعداد كشتار در مورد قصاب ها و كشتاركنندگان. ۱۴- تیراژ و تعداد فروش و آبونمان روزنامه و تعداد مجله ای كه در هفته یا ماه چاپ می شود. ۱۵- تعداد صندلی های تئأتر و سینما و كافه ها و رستوران ها و قهوه خانه ها و غیره. ۱۶- تعداد تختخواب و پزشكان و جراحان و بیماران مراجعه كننده در بیمارستان ها و زایشگاه ها و آزمایشگاه ها و امثال آن. ۱۷- میزان تمبر مصرف شده از طرف دفاتر اسناد رسمی. ۱۸- پیشینه مالیاتی. (ماده ۱ آیین نامه های اجرای قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۴/۴/۱۳۳۷)

 

 

نشر فوق العاده

نشر فو ق العاده اختصاص به روزنامه ها و مجله هایی دارد كه به طور مرتب منتشر می شود. (تبصره ماده ۱ لایحه قانون مطبوعات مصوب ۱۰/۵/۱۳۳۴)

 

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این ها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شركت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشكیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می كند. (اصل چهل و چهارم قانون اساسی)

 

 

نظام صنفی

 قواعد و مقرراتی است كه امور مربوط به سازمان، وظایف، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می كند. (ماده ۱ لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی كه توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن به عمل آمده است مصوب ۱۲/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

 

 

نظام صنفی

 قواعد و مقرراتی است كه امور مربوط به سازمان وظایف حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می كند. (ماده ۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)

 

 

نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی

نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، تشكل های مهندسی، حرفه ای، صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود. (بند الف ماده ۱ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳/۴/۱۳۸۰)

 

نظام مهندسی معدن

 عبارت است از مجموعه تشكیلات، سازمان ها، تشكل های صنفی، مهندسی، حرفه ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و استانداردها در بخش معدن. (ماده ۱ قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

 

 

نظام مهندسی و كنترل ساختمان

نظام مهندسی و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها و تشكل های مهندسی، حرفه ای و صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود. (ماده ۱ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴)

 

 

نظامیان

نظامیان پرسنلی هستند كه پس از طی آموزش لازم به یكی از درجات پیش بینی شده در این قانون نایل و از لباس و علائم نظامی استفاده می نمایند. (ماده ۲۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶

 

 

نفت

 عبارت است از كلیه هیدروكربورها به استثنای زغال سنگ كه به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگ های نفتی و ماسه های آغشته به نفت اعم از آن كه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید. (ماده ۱ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶)

 

 

نفت

 نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و كلیه هیدروكربورهای مایع اعم از آن كه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه تمامی كه از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریقه دیگری اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود به دست آید. (ماده۱ قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳)

 

 

نفت

منظور از كلمه نفت در این قانون عبارت است از نفت خام، گازطبیعی، آسفالت و كلیه هیدروكربورهای مایع اعم از این كه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه تمامی كه از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریقه دیگری اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود به دست آید. (تبصره ۱ ماده ۱ قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب ۷/۵/۱۳۳۶)

 

 

نفقه زن

نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. (ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی)

 

 

نفقه زن

نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البیت به طرز متناسب. (تبصره ماده ۹ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰)

 

 

نفقه اقارب

 نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. (ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی)

 

 

نقص عضو

 منظور از نقص عضو آن است كه عضوی از اعضا كارمند ناقص شده ولی قابلیت كار از او سلب نشده باشد. (ماده ۶ آیین نامه بیمه افسران و كارمندان نیروهای مسلح و ژاندارمری مصوب ۱/۱۱/۱۳۳۷)

 

 

نقض بلا ارجاع

در رسیدگی فرجامی كه درخواست آن از طرف دادستان شده هرگاه حكم یا قرار نقض شد بلا ارجاع خواهد بود. (ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

 

 

نقض بلا ارجاع

دیوان تمیز در موارد ذیل در صورتی كه حكمی را نقض كند ارجاع به محكمه دیگری نخواهد نمود و این موارد را موارد نقض بلا ارجاع گویند. اولاً- در صورتی كه (در موارد عرفی) مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوی شده باشد. ثانیاً- در صورتی كه نقض راجع به اساس حكم نباشد بلكه راجع به اموری باشدكه به اساس حكم خلل وارد نمی آورد. ثالثاً- درصورتی كه حكم صادر از محكمه تالی بر مجازات شخصی به عنوان جرم بوده و حال آن كه عمل بر فرض وقوع قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نیست. رابعاً- در صورتی كه در موارد تقصیرات سیاسی بعد از اعلان عفو عمومی حكم به مجازات مقصر سیاسی صادر شده باشد. خامساً- در مورد مواد (۴۳۵) و (۴۳۶) و (۴۶۴) این كتاب. (ماده ۴۵۸ قوانین موقتی محاكمات جزایی (آیین دادرسی كیفری) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱)

 

 

نقض بلا ارجاع

 رسیدگی تمیزی كه تقاضای آن از طرف مدعی العموم شده چون برای حفظ قانون است بدون حضور متداعیین به عمل می آید و هرگاه حكم نقض شد نقض بلاارجاع خواهد بود. (ماده ۵۸۵ قوانین موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

 

 

نكاح منقطع

نكاح وقتی منقطع است كه برای مدت معینی واقع شده باشد. (ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی)

 

نگهبان

نگهبان، مأمور مسلحی است كه مراقبت و حفاظت یك محل یا یك منطقه معین به او واگذار شده باشد. (تبصره ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱)

 

 

 

نمایندگی خزانه در استان

 نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است كه در مركز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه های استانی و افتتاح حساب های جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را كه به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن بر عهده واحد مزبور محول می شود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیركل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد. (ماده ۳۳ قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

 

 

نماینده ثبت احوال

نماینده یا مأمور ثبت احوال كسی است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات منصوب شده باشد. (ماده ۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵)

 


نمونه های تجارتی بی بها

منظور از نمونه های تجارتی بی بها نمونه هایی است كه ذاتاً قیمتی نداشته باشد وجود برچسب نمونه بدون قیمت در روی نمونه ها یا لفاف آن ها كه از طرف كارخانجات یا فروشندگان خارجی الصاق می شود برای قبول بی بها بودن كافی نخواهد بود و به طور كلی هر نمونه كه قابل خرید و فروش باشد ولو این كه بهای آن ناچیز باشد مشمول پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود. (ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

 

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها كه در این اساسنامه اختصاراً نهاد نمایندگی نامیده می شود نهادی است كه زیر نظر معظم له در كلیه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی به انجام وظایف مصرح در اساسنامه می پردازد. (ماده ۱ اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها مصوب ۳/۱۲/۱۳۷۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

 

نهادهای انقلابی

نهادهای انقلابی به ارگان هایی اطلاق می شود كه بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است. (تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب

 

 

نهال

درخت جوانی است كه دارای ساقه مشخصی بوده و قطربن آن كم تر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطربن كم تر از سه سانتیمتر باشد. (بند ۵ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

 

نهال

نهال درخت جوانی است كه قطر پایه آن كم تر از ده سانتیمتر باشد. (تبصره ماده ۱۳ قانون جنگل ها و مراتع كشور مصوب ۸/۶/۱۳۳۸)

 

 

نهالستان ها

جنگل های دست كاشت عمومی كه توسط دولت ایجاد شده باشد. (ردیف ج بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

 

نهر سنتی

مجرای آبی است كه به وسیله اشخاص به صورت غیرمدرن احداث شده باشد. (بند پ ماده ۱ از آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، بركه های طبیعی و شبكه های آبرسانی، آبیاری و زهكشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

 

نهر طبیعی

مجرایی است كه آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضه آبریز مشخصی نباشد. (بند ب ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، بركه های طبیعی و شبكه های آبرسانی، آبیاری و زهكشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

 

نهر مرزی

نهری است كه تمام، قسمت یا قسمت هایی از آن مرز مشترك دو كشور را تشكیل می دهد. بند ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

 

نیاز آبشویی خاك

 عبارت است از درصدی از آب آبیاری كه برای جلوگیری از تجمع زیانبار املاح و برقراری و تثبیت تعادل املاح در خاك زراعی باید از ناحیه فعالیت ریشه های گیاه عبور كرده و خارج شود و مقدار آن به صورت ماهانه قابل محاسبه است. (ضمیمه ۱ آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب كشاورزی مصوب ۱۱/۶/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

 

نیازمند

نیازمند به كسی اطلاق می گردد كه میزان درآمد ماهانه وی از حداقل حقوق بازنشستگی كارمندان دولت كم تر باشد. (تبصره ۱ ماده ۱ قانون نحوه كمك به خانواده های مشمولینی كه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند مصوب ۳/۶/۱۳۶۶)

 

نیروهای انتظامی

نیروهای انتظامی به شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، كمیته انقلاب اسلامی و سازمان پلیس قضایی گفته می گردد. (تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشكیل وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸)

 

نیروهای انتظامی

نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ژاندارمری، شهربانی و كمیته انقلاب اسلامی ایران اطلاق می گردد. (تبصره ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

 

نیروهای مسلح

نیروهای مسلح ... ایران به مجموعه ارتش ... ژاندارمری كل كشور و شهربانی كل كشور اطلاق می شود. (ماده ۸ قانون اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۴۷)

 

نیروهای مسلح

نیروهای مسلح ... ایران از نیروهای زمینی - هوایی - دریایی تشكیل یافته و هر نیرو به تناسب احتیاجی كه دارد از رسته های مختلفه تشكیل گردیده و رسته افسران و درجه داران هر نیرو و طرز تغییر رسته آنان طبق آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب كمیسیون جنگ مجلسین خواهد رسید. (ماده ۸ قانون استخدام نیروهای مسلح ایران مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

 

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی. (ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

 

نیروهای نظامی

نیروهای نظامی به نیروهای سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستادهای مربوطه و سازمان های وابسته به آن اطلاق می گردد. (تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشكیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸)

 

نیروی انتظامی

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی كل قوا و وابسته به وزارت كشور. (ماده ۲ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹)

 

نیم پهلوی

مسكوك طلای پنجاه ریالی یا نیم پهلوی دارای ۶۶۱۱۹۱/۳ گرم طلای خالص است و ضرابخانه دولتی باید یك كیلوگرم طلای خالص را به مصرف ضرب ۱۳۵/۲۷۳ عدد مسكوك نیم پهلوی برساند. (بند ب از ماده ۳ قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۱۰)