طرح ها و لوایح > بانک طرح ها و لوایح > ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
۱ بازدید
 

طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران


تاریخ اعلام وصول : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
دوره : دهم
شماره ثبت :۴۳۵
شماره اجلاسیه : ۲۲۷
ترتیب چاپ : ۱۰۱۶
ماده ۱۴۱ : خیر
ماده ۱۰۲ : خیر
 
اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری ) : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳


منبع:
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1067503