طرح ها و لوایح > بانک طرح ها و لوایح > ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
۱ بازدید
 

طرح الحاق بند (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی


تاریخ اعلام وصول : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
دوره : دهم
شماره ثبت :۴۲۰
شماره اجلاسیه : ۲۱۸
ترتیب چاپ : ۹۹۰
ماده ۱۴۱ : خیر
ماده ۱۰۲ : خیر
 
اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی ) : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


منبع:
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1062332