آشنائي با مجلس شوراي اسلامي > كميسيون ها > ۱۳۸۷/۰۴/۱۲
۱ بازدید
 

كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات


هیات رئیسه
رئیس: رضا عبداللهی، نماینده ماهنشان، انگوران و ایجرود
نایب رئیس اول: محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز اذر شهر و اسکو
نایب رئیس دوم: اصغر گرانمایه پور نماینده کاشان
مخبر: محمد مهدی مفتح، نماینده رزن
منشی اول: هادی قوامی نماینده اسفراین
منشی دوم: علی بروغنی نماینده سبزوار


دیگر اعضاء

غفار اسماعیلی نماینده هشترود و چاراویماق
محمد رضا تابش نماینده اردکان
 احمد توکلی نماینده تهران،ری ،شمیرانات و اسلامشهر
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد و جاجرم
سیدحسین حسینی نماینده سرخس و بخش احمداباد
سیدنجیب حسینی نماینده مینو دشت و کلاله
حمید سعادت نماینده نجف آباد و تیران و کرون
محمد کریم شهرزاد نماینده اصفهان
محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان
جعفر قادری نماینده شیراز
جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی نماینده رشت
بهمن مرادنیا نماینده بیجار
علیرضا منادی سفیدان نماینده تبریز اذرشهر و اسکو
عباسعلی نورا نماینده زابل و زهک
مقداد نجف نژاد نماینده بابلسر
عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل