آموزش هاي حقوقي > استفتائات قضايي وحقوقي > ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
۱ بازدید
 

حکم ارش جراحت زن در زاید بر ثلث


س: با توجه به اینكه دیه زن چنانچه به ثلث دیه كامل مرد برسد نصف دیه مرد مى شود حال چنانچه ارش جراحت زن به ثلث یا مازاد آن برسد همینطور نصف مى شود؟ یا قاعده فوق شامل ارش نمى شود؟
ج) ارش حکم دیات مقدّره در نصف شدن براى زن در زاید بر ثلث را ندارد.
منبع:
www.leader.ir