آموزش هاي حقوقي > استفتائات قضايي وحقوقي > ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
۱ بازدید
 

حكم مطالبه نكردن دیه


س: آیا مطالبه نکردن دیه دلیل بر ابراء ذمّه است؟
ج) در صورتى که مجنىّ علیه نسبت به دیه عضوى ابراء ذمّه نماید، جانى بدهکار دیه آن عضو نیست، ولى صِرف مطالبه نکردن، ابراء ذمّه نیست.


منبع:
www.leader.ir