آموزش هاي حقوقي > استفتائات قضايي وحقوقي > ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
۱ بازدید
 

حکم دیه در صورت علم اجمالى به قاتل


س: در مورد علم اجمالى هرگاه جانى مردد بین دو یا چند نفر معین بوده و امکان اثبات جنابت از طریق قسامه وجود نداشته باشد آیا دیه بطور مساوى از اطراف علم اجمالى گرفته مى شود و یا از بیت المال و یا با قرعه مسئول پرداخت دیه مشخص مى شود؟
ج) احتیاط آن است که دیه از بیت المال داده شود، مگر در صورتى که منشأ علم اجمالى، اقرار دو نفر به قتل على نحوالاستقلال باشد که در این صورت بعید نیست تخییر ولىّ در گرفتن دیه ى کامله از هر کدام از دو نفر.


منبع:
www.leader.ir