آموزش هاي حقوقي > استفتائات قضايي وحقوقي > ۱۳۹۱/۰۴/۱۷
۱ بازدید
 

مسؤولیت خسارت ناشی از تصادف خودرو در حال تعلیم رانندگی


 شخصی در حال یادگیری رانندگی، با وسیله نقلیه دیگری تصادف می‏نماید. افسر كاردان فنی، خودروی در حال تعلیم را مقصر می‏داند. با توجه به این كه مربی آموزش نیز دارای امكانات كنترلی (كلاچ و ترمز) بوده و با علم به این موضوع كه شخص تحت تعلیم دارای تخصٌص لازم در رانندگی نیست و از طرفی آموزش باید در اماكن مجاز صورت گیرد، بفرمایید:
الف. شخص مقصٌر در این تصادف مربی تعلیم‏دهنده است یا شخص تحت تعلیم؟
ب. آیا رعایت كامل مقررات از سوی مربی یا عدم رعایت مقررات تأثیری در مسؤولیت دارد یا خیر؟
ج. مسؤولیت خسارت وارده و دیه به عهده كدام‏یك می‏باشد؟
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
ظاهراً سبب اقوی از مباشر است.
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
الف. در فرض مقصر بودن خودرو در حال تعلیم چنانچه تقصیر از جهت عدم مهارت فرد تحت تعلیم باشد مربی مقصر است و اگر به این جهت مستند نباشد راننده مقصر است والله‏العالم.
ب. به طوركلی هر امری كه مستند به مسامحه یا خطای مربی باشد حتی در صورتی كه مقرٌرات را هم رعایت كرده باشد موجب ضمان مربی است و اگر مسامحه یا خطا مستند به راننده باشد لكن نه از جهت عدم مهارت بلكه از جهات دیگر چنانچه در جواب (الف) بیان شد راننده ضامن است و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است والله‏العالم.
آیت الله العظمی محمد فاضل لنكرانی
اگر عرفاً تصادف مستند به كارآموز باشد خود او ضامن است هرچند از لحاظ قانونی یا اداری مربی نیز مسئول باشد و مورد بازخواست قرار گیرد.
آیت الله العظمی ناصر مكارم شیرازی
دیه را باید فرد یا افراد معتبر بدهند و تعیین این‏كه كدام‏یك مقصر اصلی هستند در این گونه موارد به عهده كارشناسان متدین است. همیشه موفق باشید.
آیت الله العظمی سید عبدالكریم موسوی اردبیلی
الف، ب و ج. اگر مربی از اول تعهد كرده و خسارت و دیه را به گردن گرفته، به عهده اوست، و اگر نه به عهده شخص تحت تعلیم می‏باشد.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
الف‏. مربی، مقصر است.
ب. خیر تأثیری در مسؤولیت وی ندارد.
ج‏. به عهده مربی تعلیم‏دهنده است.


منبع:
www.alqaza.com