مقالات حقوقي > فلسفه حقوق > ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
۱ بازدید
 

سهم عدالت در تفسیر قانون


دریافت فایل مورد نظر


منبع:
مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي شماره 72
نويسنده :دکتر ناصر کاتوزيان