مقالات حقوقي > حقوق تطبيقي > ۱۳۸۸/۰۹/۱۷
۱ بازدید
 

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق امریکا


دریافت فایل مورد نظر


منبع:
مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي شماره 50
نويسنده :دکتر حسين اقايي نيا