مقالات حقوقي > حقوق تطبيقي > ۱۳۸۸/۰۷/۱۹
۱ بازدید
 

اصلاح مقررات آیین دادرسی كیفری چین


دریافت مقاله مورد نظر
منبع:
مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي شماره 42
نويسنده : چن كوانگ سونگ
مترجم :دكتر محمد آشوري