آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین>آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۰۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۸

رأی شماره های ۹۴۹ـ ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۷۷۹۹۶/۲۱ ـ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ شهرداری مشهد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۴

رأی شماره ۱۰۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره ۶۲۱ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر طرقبه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۴

رأی شماره ۱۰۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ گروه ۱۱ آیین نامه مشاغل تخصصی در قسمت ساخت عینک طبی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۴

رأی شماره ۱۰۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰ـ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۳

رأی شماره ۱۰۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۵

رأی شماره ۱۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

رأی شماره ۱۰۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۴۲۱/۹۱/م/ت ۳۹۷۲۱هـ ـ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ هیأت وزیران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

اصلاحیه رأی شماره ۱۴۸ الی ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ـ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۶