آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین>آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۵ رئیس کل دادگستری استان گلستان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۴۱۵

رأی شماره ۱۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون کار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۴۰۳

رأی شماره ۱۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ و ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر سبزوار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۴۰۳

رأی شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: با موضوع ابطال بند ۶ ماده واحده مصوبه شماره ۴۳۷۲/۹۱/۳/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۸

رأی شماره ۹۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نیروهای مسلح
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۳

رأی شماره ۱۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۵۸۰۵۷ ـ ۹۳/م/۶۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ هیأت وزیران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۵

رأی شماره ۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۹

رأی شماره ۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م ـ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ استانداری اصفهان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۶

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۶

رأی شماره ۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۰۰۵/۲۵/۹۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۲