آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱۱
بازديد امروز: ۴۸۰
بازديد روز قبل: ۱۲۷۳
بازديد هفته: ۹۴۹۷
بازديد ماه: ۴۱۰۴۸
بازديد کل: ۵۴۲۴۱۲۷
آي پي: ۱۴۴.۷۶.۱۰۲.۱۹
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین>آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اصلاح آراء شماره ۵۳۹ الی ۵۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - تاريخ تصويب: - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۸۲

رأی شماره های ۱۳۰۱ـ ۱۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۸/۳ صورتجلسه شماره ۲۶ـ۱۳۹۲/۴/۲۲ شورای اسلامی شهر همدان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۸۰

رأی شماره۱۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعارض آراء شعب ۲۶ و ۲۹ دیوان عدالت درخصوص رأی کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۸

رأی شماره۱۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره۴۵۷۹۶/۲۰۱۰۲۲ ـ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۲

رأی شماره ۱۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۵۴