آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۴۰
بازديد امروز: ۱۶۰۴
بازديد روز قبل: ۱۹۹۸
بازديد هفته: ۱۳۵۱۵
بازديد ماه: ۵۶۲۷۶
بازديد کل: ۵۶۰۳۶۵۲
آي پي: ۵۴.۱۶۶.۱۸۷.۷۸
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین>آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ و۳ مصوبه شماره ۸۸۱۲۳/ت۴۸۷۷۳هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۵ هیأت وزیران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۹۷

رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د ـ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۹۱

رأی شماره ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه شماره ۳۲ ـ ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۷۹

رأی شماره ۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/۶۳/۱۳۱ـ ۱۳۹۰/۸/۱۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۷۹

رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۵۱ آئین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۷۹

رأی شماره ۱۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استان گیلان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۷۲

رأی شماره ۱۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور اداری شماره ۹۵۴۸/۹۲/۲۰۱۰ ـ ۱۳۹۳/۵/۳ سازمان تأمین اجتماعی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۸