آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳۱
بازديد امروز: ۱۳۹۱
بازديد روز قبل: ۱۲۵۲
بازديد هفته: ۱۰۶۴۳
بازديد ماه: ۵۰۵۸۰
بازديد کل: ۵۹۸۲۹۲۳
آي پي: ۱۹۸.۱۴۴.۱۵۷.۳۹
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین>آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۰۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۵

رأی شماره ۱۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

رأی شماره ۱۰۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۴۲۱/۹۱/م/ت ۳۹۷۲۱هـ ـ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ هیأت وزیران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

اصلاحیه رأی شماره ۱۴۸ الی ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ـ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۶

رأی شماره ۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره های ۳ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۱

رأی شماره۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ۱ـ ۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۲۵

رأی شماره۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه های شماره۱۷۲۰/۱۰ـ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ و ۲۳۳۰/۳۲ ـ ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ سازمان خصوصی سازی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۲۲