آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین>آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۵۷۸ ( صفحه ۵۷۱)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۱/۱۰/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۱/۰۹/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۹۴۶

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۱/۰۸/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۱/۰۷/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۸۹۲

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل مالکیت مورث مورد اختلاف باشد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۱/۰۹/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۱/۰۸/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۹۰۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۱/۰۹/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۱/۰۸/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۹۰۳

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵ ( صفحه ۱۸۶)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۱/۰۵/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۱/۰۴/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۸۰۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۱/۰۴/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۱/۰۲/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۷۷۲

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰-۱۳۶۹.۱۲.۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور ( صفحه ۸۰)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۱/۰۳/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۱/۰۲/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۷۴۸

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۵۶۰-۱۳۷۰.۳.۲۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور ( صفحه ۳۹)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۱/۰۲/۲۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۱/۰۱/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۷۳۷

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظر در احکام در دادگاه ها در مواردی که قاضی صادرکننده حکم مصدر کار نباشد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۱۱/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۱۰/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۶۵۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم طرح آراء اصراری دادگاه ها در هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۰۷/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۶۲۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع تجدید نظر احکام دادگاه ها که از سوی دیوان عالی کشور نقض می شود
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۰۷/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۰۵/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۵۵۹

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۰۵/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۵۲۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر شده است
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۰۵/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۵۲۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۰۵/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۰۴/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۵۱۲

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۰۵/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۰۴/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۵۱۲

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم صدور پروانه کمک دانپزشکی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۰۴/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۰۳/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۴۹۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد طرح دعوی علیه کارخانه هایی که به ثبت رسیده اند
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۰۴/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۰۳/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۴۹۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۰۲/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۰۲/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۴۵۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم عمدی که منتهی به نقص عضو می شود.
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۰۲/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۰۱/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۴۴۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در شروع به تحقیق در مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۰۲/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۰۱/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۴۴۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت دادگاه های دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۰۲/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۰۱/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۴۴۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر مالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت اراضی موات شهری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۰/۰۲/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۰/۰۱/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۴۴۲

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت هزینه دادرسی از جانب شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۹/۱۱/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۶۹/۱۰/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۳۷۹

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های حقوقی در اخراج ثلث از ماترک
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۹/۱۱/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۳۷۹

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به سرقت توأم با ورود دسته جمعی به عنف و تهدید و ارعاب
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۹/۱۱/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۳۷۹

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در مرحله رسیدگی تجدید نظر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۹/۱۱/۰۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۶۹/۰۹/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۳۷۰

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدید نظر بودن قرار منبع پیگرد صادره از دادگاه های کیفری دو در دادگاه کیفری یک
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۹/۰۹/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۶۹/۰۸/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۳۳۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های حقوقی یک در نصب امین
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۹/۰۲/۰۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۶۹/۰۱/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۱۵۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ به دعاوی دولتی و غیر دولتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۹/۰۲/۰۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۶۸/۱۲/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۱۴۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جنبه عمومی جرم سرقت
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۹/۰۲/۰۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۶۸/۱۲/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۴۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور قرار اناطه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۸/۰۸/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۶۸/۰۸/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۰۲۷

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظرخواهی دادستان از احکام دادگاه های کیفری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۸/۰۸/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۶۸/۰۸/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۳۰۲۷

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد موعد تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۸/۰۷/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۶۸/۰۷/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۲۹۹۵