آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۳۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین>آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور

رأی وحدت رویه ۶۱۶ دیوان عالی کشور در خصوص تخلف از مفاد پیمان یا تعهد ارزی (۳۸۶)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۰۵/۰۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۶/۰۴/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۲۶۳

رأی وحدت رویه ۶۱۴ دیوان عالی کشور در خصوص تجدید نظر از احکام کیفری (۳۱۷)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۰۴/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۶/۰۳/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۲۵۲

رأی وحدت رویه ۶۱۲ دیوان عالی کشور در مورد آراء صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و صلاحیت رسیدگی به دعوت (۲۱۹)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۰۳/۳۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۶/۰۳/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۲۳۳

رأی وحدت رویه ۶۱۵ دیوان عالی کشور در مورد بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ـ (۲۱۴)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۰۳/۳۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۶/۰۳/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۲۳۳

رای وحدت رویه ۶۱۳ دیوان عالی کشور درخصوص ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی (۱۱۶۵)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۰۱/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۱۲/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۱۷۰

رای وحدت رویه ۶۱۱ دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاههای عمومی (۷۷۸)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۵/۱۰/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۰۹/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۱۱۲

رای وحدت رویه ۶۱۰ دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی (۷۷۵)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۵/۱۰/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۰۹/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۱۱۲

رای وحدت رویه ۶۰۹ دیوان عالی کشور درخصوص احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی (۶۵۲)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۵/۰۸/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۰۸/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۰۶۴

رای وحدت رویه ۶۰۷ دیوان عالی کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری (۶۴۸)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۵/۰۸/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۰۸/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۰۶۴

رای وحدت رویه ۶۰۸ دیوان عالی کشور درخصوص مجازات صدور چکهای بلامحل و وعده دار(۶۴۵)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۵/۰۸/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۰۸/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۰۶۴

رای وحدت رویه ۶۰۶ دیوان عالی کشور در رابطه با دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (۲۶۹)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۵/۰۴/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۰۴/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۹۵۴

رای وحدت رویه ۶۰۵ دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر(۱۴۴)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۵/۰۳/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۰۲/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۹۳۹

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده۱۵۷ قانون کار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۵/۰۲/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۰۱/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۸۹۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از حکم برائت متهم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۴/۰۹/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۴/۰۸/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۷۸۵

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ دیوان عالی کشور ( صفحه ۳۵۶)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۴/۰۶/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۴/۰۴/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۷۰۷

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۴/۰۶/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۴/۰۴/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۷۰۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ظهرنویسی برات
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۴/۰۴/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۴/۰۴/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۶۶۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد حق تجدید نظرخواهی وکیل تسخیری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۴/۰۴/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۶۶۸

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۵۹۶ - ۷۳.۱۲.۹ ( صفحه ۸۲)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۴/۰۲/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۶۳۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه های حقوقی ۲
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۴/۰۲/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۴/۰۱/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۶۱۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر جریمه برای مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی خارجی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۴/۰۲/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۴/۰۱/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۶۱۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۳/۱۰/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۵۴۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۳/۱۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۳/۱۰/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۵۴۹

اصلاحیه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور ( صفحه ۶۳۱)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۳/۰۹/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۳/۰۸/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۵۰۷

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مهلت تجدید نظر آراء دادگاه ها موضوع ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۳/۰۴/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۳/۰۳/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۳۶۰

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۳/۰۳/۰۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۳/۰۲/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۳۳۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع تجدید نظر احکام منقوض دادگاه مدنی خاص
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۳/۰۱/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۲۹۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد بلامانع بودن تعیین مجازات بازدارنده با وجود تعیین حداکثر مجازات برای مجرم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۳/۰۱/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۲۹۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۱۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۲۵۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت تخفیف در محکوم به مالی مرتکبین جرائم قاچاق
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۱۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۲۵۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب سال ۱۳۶۸
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۰۹/۱۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۰۸/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۱۹۷

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۰۸/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۰۷/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۱۸۰

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه تعقیب متخلفین از پیمان ارزی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۰۸/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۰۷/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۱۸۰

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع صدور حکم تجدید نظر در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۰۸/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۲/۰۷/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۱۷۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۲/۰۱/۳۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۰۱۳