آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین>آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲- ۱۳۸۲/۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص تجدیدنظر خواهی درخواست اعسار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۸۲/۰۱/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

رأی وحدت رویه ۶۵۱ـ ۱۳۷۹.۸.۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام ـ ۱۲۰۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۹/۰۸/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۹/۰۸/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۶۲۳۶

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۹ـ ۱۳۷۹.۷.۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری ـ ۱۱۵۸
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۹/۰۸/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۹/۰۸/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۶۲۲۵

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۸ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای نقض و ابرآم آراء صادره از دادگاههای تجدید نظر استان (۱۰۹۱)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۹/۰۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۹/۰۲/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۶۰۶۸

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ دیوان عالی کشور در خصوص نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل(۸۶۴)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۶۰۳۶

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (۸۶۱)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۶۰۳۶

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۴ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه(۸۵۸)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۶۰۳۶

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۰ دیوان عالی کشور در خصوص قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه (۷۸۱)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۱۱/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۱۰/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۶۰۱۶

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۳ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیر منقول(۷۷۶)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۱۱/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۱۰/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۶۰۱۶

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها وتأسیسات دستگاههای دولتی (۷۷۰)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۱۱/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۱۰/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۶۰۱۶

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۹ دیوان عالی کشور در مورد اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام (۶۱۹)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۱۱/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۱۰/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۹۹۶

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ دیوان عالی کشور در خصوص حداقل مجازات حبس (۶۱۶)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۱۱/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۱۰/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۹۹۶

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۱ دیوات عالی کشور در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده چک (۶۱۳)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۱۱/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۱۰/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۹۹۶

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷ دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت شکایت و اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت(۴۱۷)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۰۸/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۰۷/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۹۳۰

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی(۴۱۳)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۰۸/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۰۷/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۹۳۰

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۶ دیوان عالی کشور در مورد حقوق مستأجرین و متصرفین غرفه های مسافر بری واقع در ترمینال ها (۲۸۰)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۰۶/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۰۵/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۸۹۰

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت مجازات شروع به جرم (۲۷۵)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۰۶/۲۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۰۵/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۸۸۹

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۴ دیوان عالی کشور در مورد قرارهایی که قابل رسیدگی تجدید نظر می باشند (۲۷۲)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۰۶/۲۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۰۵/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۸۸۹

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۱ دیوان عالی کشور در خصوص اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم (۱۵۰)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۰۴/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۰۳/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۸۳۲

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (۱۴۷)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۰۴/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۰۳/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۸۳۲

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۲ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری (۹۶)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۰۳/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۰۲/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۸۰۹

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۰ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدید نظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن۷۳۸
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۸/۰۲/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۸/۰۱/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۷۷۴

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ دیوان عالی کشور در مورد مرجع تجدید نظر، دادگاههای تجدید نظر استان ۶۲۹
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۷/۱۲/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۷/۱۱/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۷۳۶

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج ۶۰۲
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۷/۱۱/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۷/۱۱/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۷۱۵

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین حبس مقرر در ماده یکقانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ۴۹۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۷/۱۰/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۷/۰۹/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۶۸۴

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۵ دیوان عالی کشور در خصوص موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری ۳۳۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۷/۰۷/۲۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۷/۰۷/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۶۲۳

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور در خصوص تأیید اصالت اسناد عادی رقبات ۳۳۷
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۷/۰۷/۲۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۷/۰۷/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۶۲۳

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ دیوان عالی کشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل ۲۲۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۷/۰۵/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۷/۰۴/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۵۶۳

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور درخصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیأت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک کشور ۱۳۹
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۷/۰۴/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۷/۰۳/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۵۳۲

رأی وحدت رویه ۶۲۲ دیوان عالی کشور درخصوص بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (۱۲۳۲)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۷/۰۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۶/۱۲/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۴۷۶

رأی وحدت رویه ۶۲۱ دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدید نظر احکام صادره از دادگاه بدوی (۱۱۳۸)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۶/۱۰/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۴۲۱

رأی وحدت رویه ۶۱۹ دیوان عالی کشور درخصوص تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به نقص عضو (۱۰۱۹)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۱۰/۲۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۶/۰۹/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۴۰۶

رأی وحدت رویه ۶۲۰ دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (۸۶۰)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۱۰/۲۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۶/۰۹/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۴۰۶

رأی وحدت رویه ۶۱۸ دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر (۶۷۹)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۰۹/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۶/۰۸/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۳۶۵

رأی وحدت رویه ۶۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (۴۷۶)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۰۶/۱۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۶/۰۵/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۲۹۳