آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین>آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور

تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۳/۰۸/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

تعقیب جزایی تجاوز به منابع ملی شده به شرط اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

تخفیف مجازات اقامت اجباری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۲/۰۳/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۲/۰۳/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۲/۰۸/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیوه تریاک
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۱/۱۲/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در مؤسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۱/۱۲/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

فرجامخواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه های استان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۱/۱۲/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۱/۱۱/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

نافذ بودن وصیتنامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۱/۰۳/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۰/۰۹/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

محسوب گردیدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستانکاران عادی در وصول مالیات و جرایم از بازرگانان ورشکسته
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۰/۰۲/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۹/۰۹/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

مبدأ مرور زمان جرم افترا
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۹/۰۸/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

تغییر نام مندرج در شناسنامه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۸/۱۲/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۸/۱۱/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

ارجاع امر حقوقی پس از نقص حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می کند
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۸/۰۳/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

مابه التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مابه التفاوت مزبور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

مجازات مخفی کننده مواد مخدر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۷/۰۸/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

مبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۷/۰۸/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۷/۰۷/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

ممنوعیت ورود در ماهیت اتهام و صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۶/۰۹/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۶/۰۹/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

ابقای عنوان قضایی در مورد قاضی منفصل در صورت فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۴۶/۰۷/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي :