آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین>آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور

اختلاف استنباط قضات محترم از اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۱۳ مادّه پنجم قانون نحوة اجرای اصل ۴۹ و
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۸۴/۱۰/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

آراء صادره در خصوص وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۸۴/۰۷/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

آراء صادره در استنباط از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۸۳/۱۰/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

آراء صادره در مورد امور گمرکی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی ‎کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۸۳/۰۸/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۸۳/۰۸/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

عفو محکومان در معاونت به قتل
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

عفو محکومان در شروع به قتل
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

مرور زمان تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۸/۰۸/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال یافته اند
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۸/۰۴/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذکور در ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۶/۱۲/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۶/۱۱/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

عدم شمول موقوف الاجرا نمودن مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی به محرومیت از حق رانندگی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۶/۰۷/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۶/۰۷/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

عدم شمول مقررات مربوط به تکرار جرم در محکومیت به جرایم غیرعمدی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۵/۱۱/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستأجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۵/۰۳/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۴/۰۷/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کم تر از بیست هزار ریال
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۳/۰۹/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۳/۰۹/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي :