آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین>آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۴۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۴۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۷۶۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۵۵۱

رای وحدت رویه ۷۴۰- ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۴۵۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۳۴۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۳۲۷

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت های بدنی»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۳۲۷

رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت، موضوع قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۲۸۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۱۷۳

رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۱۶۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۰۶۰

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۹۷۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۸۶۲