آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۴۶
بازديد امروز: ۱۵۱۹
بازديد روز قبل: ۲۴۱۹
بازديد هفته: ۱۸۹۰۳
بازديد ماه: ۶۶۰۹۸
بازديد کل: ۵۸۵۱۵۲۴
آي پي: ۵۴.۱۶۷.۴۴.۳۲
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین>آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۴۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۴۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۷۶۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۵۵۱

رای وحدت رویه ۷۴۰- ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۴۵۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۳۴۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۳۲۷

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت های بدنی»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۳۲۷

رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت، موضوع قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۲۸۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۱۷۳

رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۱۶۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۰۶۰

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۹۷۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۸۶۲

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۷۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۶۴۳

رأی شماره ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۳ ذیل بند ۲ بخشنامه شماره۲۲۹۸۵/۶/۳۸ـ ۱۷/۵/۱۳۸۸ معاون پشتیبان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۶۴۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۵۷۸

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۴۹۹

رأی شماره ۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ مصوبه مورخ ۷/۵/۱۳۷۸
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۴۹۷

رأی شماره ۴۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۳ و ۴ تبصره بند ۴ بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۴۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۴۰۷