آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۴
بازديد امروز: ۱۵۶۰
بازديد روز قبل: ۱۳۰۱
بازديد هفته: ۷۵۵۵
بازديد ماه: ۳۰۰۶۰
بازديد کل: ۵۱۶۲۵۰۲
آي پي: ۵۴.۲۰۴.۲۴۰.۱۶۲
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:

قوانین و مقررات

اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۲۰۸۶/ت۵۱۷۸۵هـ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
الحاق تبصره (۳) به ماده (۴۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
اصلاح تصميم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) آيين‌نامه توسعه و گسترش کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۲/۱۰/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۷۹۶۱/ت۵۳۰۷۴هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
تصويب‌نامه در خصوص تکميل پروژه «ترمينال سلام» فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
رأي شماره ۴۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاري، کارگاهي مصوب شوراي اسلامي شهر گز برخوار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۶۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم تهيه طرح ويژه براي شهرهاي شوش و سلطانيه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر کياکلا
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر کاخک
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نجف شهر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اراضي عباس‌آباد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه مجتمع فرهنگي و تفريحي و توريستي کوثر و شهرک مسکوني الغدير يزد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بجنورد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ماده ۴۲ آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران...
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
شيوه نامه تشکيل شوراي عالي مهندسي مخازن نفت و گاز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
الحاق بند (ک) به ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شرکت‌هاي دولتي مکلّف به انجام حسابرسي عملياتي در مرحله دوم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۷
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۳۵۶۲/ت۵۳۳۲۹هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
آيين‌نامه صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
رأي شماره ۴۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۱ و ۳ مصوبه شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ هيأت وزيران از تاريخ تصويب
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۴
تصويب‌نامه در خصوص صدور مجوز احداث سايت دفع پسماندهاي پزشکي و صنعتي در محدوده يکصد و بيست کيلومتري تهران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۱
قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمباوه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۱
قانون تصويب مقررات بين‌المللي جلوگيري از تصادم در دريا
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۱
قانون انتزاع کميته ملي پارالمپيک از کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۱
قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و کالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ - تاريخ تصويب: ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۸۵۱