آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۷
بازديد امروز: ۵۲۱
بازديد روز قبل: ۲۲۸۵
بازديد هفته: ۱۳۹۳۹
بازديد ماه: ۵۷۳۶۰
بازديد کل: ۵۶۱۴۵۱۰
آي پي: ۵۴.۱۴۴.۲۹.۲۳۳
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان (تدقیق و تثبیت خط محدوده گرگان)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکاشان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاحیه مصوبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ـ کمیته تخصصی طرح های فرادست وکلان مقیاس
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه شمال کردستان (شامل شهرستان های سقزوبانه)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون باغ ـ موزه جواهرات ملی و خزائن بانک مرکزی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث هتل پنج ستاره ناهارخوران در حریم شهرگرگان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضرورت تهیه طرح ویژه منطقه گناباد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند توسعه مبتنی برحمل و نقل همگانی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دبیران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر تخت
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر رویدر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گروک
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر قلعه قاضی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سرگزاحمدی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سندرک
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

قانون هوای پاک
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۹۹

قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۹۹

اصلاح جزء (۲) بند (الف) نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۹۹

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۹۷

آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۹۷

تصویب نامه درخصوص فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (۱۴۱) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۹۷

تصویب نامه در خصوص حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه ۰۴۰۷۲۰۱۰ تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۹۷

رأی شماره ۲۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ و۳ مصوبه شماره ۸۸۱۲۳/ت۴۸۷۷۳هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۵ هیأت وزیران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۹۷

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۹۴

اصلاح آیین نامه راهنمایی و رانندگی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۹۴

آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۹۴