آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱۱
بازديد امروز: ۱۹۲
بازديد روز قبل: ۱۴۷۸
بازديد هفته: ۱۰۷۳۵
بازديد ماه: ۴۲۶۳۵
بازديد کل: ۵۴۶۷۵۹۱
آي پي: ۵۴.۲۲۴.۲.۱۸۶
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

اصلاح ردیف (۲۶) جدول پیوست شماره (۲) تصویب نامه شماره ۱۵۹۴۶۷/ت۵۲۱۶۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۲

اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۲

اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۲

تصویب نامه در خصوص الحاق روستای یاقول و سه مزرعه سنگر، ماش و قلعه شور به دهستان تکاب بخش مرکزی شهرستان درگز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۲

تصویب نامه در خصوص الحاق روستاهای طبس و بازقند در استان خراسان رضوی به دهستان قصبه شرقی بخش مرکزی شهرستان سبزوار در همان استان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۲

الحاق جزء (ط) به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۲

تصویب نامه در خصوص تغییر نام بخش مرکزی شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی به بخش اسلامیه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۲

تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای لیردف مرکز بخش لیردف شهرستان جاسک در استان هرمزگان به شهر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۲

تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای گوگ تپه مرکز دهستان مکریان شرقی بخش مرکزی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، به شهر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۲

تصویب نامه درخصوص ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۲

تصویب نامه در خصوص الحاق دهستان لارک از بخش شهاب شهرستان قشم به بخش مرکزی همان شهرستان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۲

تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه اهواز ـ ایذه ـ لردگان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۳۲

اصلاح تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۹

آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۹

رأی شماره ۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۳۵/۹۰ـ ۱۳۹۰/۶/۲۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۹

رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۱۳۹۳/۹/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۹

مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۵

اصلاح بند (۶) تصمیم نامه شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۵

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۵

آیین نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی) در زمینه بازگرداندن دریانوردان به وطن
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۵

تصویب نامه درخصوص اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، چابهار و انزلی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۵

تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۵

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی، حفاظت و احیاء تپه ها و چشمه ها در منظر طبیعی شهر سنندج
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۲

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی «رقابت پذیری شهری»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۲

اصلاح ردیف (۵) جدول موضوع ماده (۴) تصویب نامه شماره ۱۶۷۱۳۳/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۲

تصویب نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۲

تصویب نامه در خصوص انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی اعم از خرید، مناقصه و مزایده در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۲

تصویب نامه در خصوص ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی در شهرستان بندرعباس و جنب صنایع کشتی سازی خلیج فارس
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۲

تصویب نامه در خصوص ایجاد شهرک صنعتی شماره (۴) خرم آباد در استان لرستان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۲۲