آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۹
بازديد امروز: ۲۳۰
بازديد روز قبل: ۱۰۰۶
بازديد هفته: ۱۰۳۹۷
بازديد ماه: ۴۳۸۳۸
بازديد کل: ۵۲۸۹۲۸۲
آي پي: ۵۴.۱۴۵.۲۳۲.۹۹
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:

قوانین و مقررات

اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۳
راهبردهای برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیرسطحی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۳
توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش‌نشانی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۳
اصلاح جزء (ب) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۳
تصویب‌نامه درخصوص تعیین شهرک زراعی درجزین از دهستان درجزین سفلی بخش قروه درجزین شهرستان رزن در استان همدان به عنوان روستای گلستان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۳
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساخت و سازهای شرکت عمران تکلار در مجتمع مسکونی هرمزان تهران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۱
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تخلفات ساختمانی در شهر لواسان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۱
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۱
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اراضی پادگان لشگر ۶۴ ارومیه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۱
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۱
مصوبه تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۰
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۰
اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۰
اصلاح تصویب نامه شماره ۷۸۸۵۶/ت۵۳۳۷۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۰
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۰
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۰
اصلاح تصویب نامه شماره ۸۶۲۳۱/ت۵۳۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۰
رأی شماره ۷۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۲/د/۲۱۰ مورخ ۳/۵/۱۳۹۴ صندوق بازنشستگی کشوری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۳۰
قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۲۱
رأی شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ ۵ از دستورالعمل شماره ۹۸۱۸۵/۲۱/د ـ ۱۳۸۹/۱۲/۷ دانشگاه پیام نور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۲۸
رأی شماره ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۲۸
رأی شماره ۶۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر هندیجان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۲۸
رأی شماره ۷۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۴ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۲۸
رأی شماره های ۶۹۷ و ۶۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان درخصوص اخذ عوارض حق تفکیک
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۲۸
رأی شماره ۶۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و...
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۲۸
اصلاح تبصره ماده ۱۴ و ماده ۱۹ اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مصوب ۲۸ آذر ۱۳۹۵ شورای عالی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۲۴