آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳۵
بازديد روز قبل: ۱۰۱
بازديد هفته: ۹۵۶
بازديد ماه: ۱۳۴۶۸
بازديد کل: ۶۱۴۸۸۳۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

رأی شماره ۱۰۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۵

نظریه‌ی‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع: «اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

نظریه‌ی‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع «اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

رأی شماره ۱۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

رأی شماره ۱۰۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۴۲۱/۹۱/م/ت ۳۹۷۲۱هـ ـ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ هیأت وزیران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

تصویب نامه در خصوص عضویت آقایان سیدضیاء هاشمی و مهدی حجت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

تصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان خرامه استان فارس
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

اصلاح تصویب نامه شماره ۷۸۷۳۳/ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۷۷۹۸۰/ت۴۹۱۱۱ک مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

اصلاح بند (ب) ماده (۲) آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

اصلاح ماده (۱) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

اصلاحیه رأی شماره ۱۴۸ الی ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۶

تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای کرفس از توابع دهستان درجزین علیا بخش قروه درجزین شهرستان رزن در استان همدان به شهر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۶

تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای یولاگلدی مرکز دهستان یولاگلدی بخش مرکزی شهرستان شوط در استان آذربایجان غربی به شهر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۶

الحاق یک تبصره به ماده (۳) آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۶

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ـ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۶

رأی شماره ۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره های ۳ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۱