آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳۱
بازديد امروز: ۹۸۱
بازديد روز قبل: ۲۲۰۰
بازديد هفته: ۱۳۲۴۶
بازديد ماه: ۶۰۸۵۳
بازديد کل: ۵۸۰۰۲۸۶
آي پي: ۴۶.۲۵۱.۲۲۴.۲۲۶
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

مصوبه «ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مشجر شهر تهران»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۱۳

سیاستها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۱۳

آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۱۰

رأی شماره۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۸۱/۹۳/۲۰۰ـ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۶

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۵۶۷۴۳/ت۵۱۶۱۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ هیأت وزیران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۶

اصلاح تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ هیأت وزیران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۶

اصلاح جدول و تبصره های جزء (د) بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ و اصلاحیه آن
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۶

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان (تدقیق و تثبیت خط محدوده گرگان)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکاشان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاحیه مصوبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ـ کمیته تخصصی طرح های فرادست وکلان مقیاس
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه شمال کردستان (شامل شهرستان های سقزوبانه)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون باغ ـ موزه جواهرات ملی و خزائن بانک مرکزی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث هتل پنج ستاره ناهارخوران در حریم شهرگرگان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضرورت تهیه طرح ویژه منطقه گناباد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۰۱