آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۰
بازديد امروز: ۴۴۰
بازديد روز قبل: ۱۱۶۰
بازديد هفته: ۱۰۵۰۲
بازديد ماه: ۴۹۵۹۲
بازديد کل: ۵۹۸۶۱۳۸
آي پي: ۵۴.۲۳۴.۲۳۳.۴۸
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

اصلاح بندهای (۱) و (۲) تصویب نامه شماره ۵۸۶۷۱/ت۵۴۵۵۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۷

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح یکپارچه اراضی پادگان لشگر ۶۴ ارومیه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۷

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گلپایگان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۷

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۵

تصویب نامه در خصوص اجرای اقدامات اجتماعی ـ فرهنگی در کلانشهرها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه ای
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

تصویب نامه در خصوص تعیین میزان حق الامتیاز کارورهای (اپراتورهای) ارایه کننده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سیار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

تصویب نامه در خصوص تعیین میزان حق السهم پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

الحاق جزء (ظ) به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

اصلاح تصویب نامه شماره ۹۶۲۲۱/ت۵۴۴۹۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ در مورد افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

اصلاح ماده (۳) آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۰۴

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۹۹

رأی شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ - تاريخ تصويب: ۹۶/۵۲/هـ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۹۹

رأی شماره۷۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۹۹

رأی شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ بخشنامه شماره ۷۶۵۱۸۱/۱ـ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۹۹

سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۹۷

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۹۴

قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در برخی از شوراهای عالی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۹۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر قم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۹۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر چابهار اراضی ۵۵ هکتاری واقع در شرق محله مرادآباد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۹۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بافت فرسوده شهر قم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۹۴