آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۱۶
بازديد روز قبل: ۲۷۴
بازديد هفته: ۲۴۹۶
بازديد ماه: ۹۹۶۳
بازديد کل: ۶۱۶۸۷۷۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۰

رأی شماره ۲۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۸/۵ ـ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر درود درخصوص عوارض تغییر کاربری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۰

رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۴۴/۱/۱۱۲۳۵ ـ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ استانداری خوزستان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۰

تصویب نامه درخصوص تعیین محل های مناسب برای تجمع های گروه های مختلف مردمی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۷

تصویب نامه در خصوص افزایش قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۷

تصویب نامه در خصوص الزام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور درخصوص رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۷

اصلاح اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۷

مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۷

مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۷

تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۲

دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۲

قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۱

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۱

آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۱

صورتجلسه انتخاب مدیرعامل جدید یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۴۱

رأی شماره ۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایات علیه دهیاریها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۳۹

تصویب نامه درخصوص تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۳۹

تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۳۹

آیین نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۳۹

آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۳۹

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۳۹