آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۰
بازديد امروز: ۴۴۰
بازديد روز قبل: ۱۱۶۰
بازديد هفته: ۱۰۵۰۲
بازديد ماه: ۴۹۵۹۲
بازديد کل: ۵۹۸۶۱۳۸
آي پي: ۵۴.۲۳۴.۲۳۳.۴۸
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

الحاق مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) به آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۶

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدشهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار سمنان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۶

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۶

آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۶

آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۶

اصلاح بند (الف) ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۶

اصلاح تصویب نامه شماره ۹۹۳۱۱/ت۵۴۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۶

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۴

رأی ۷۸۶ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۲

اصلاح ماده ۸ آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۲

آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال ۱۳۹۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۲

رأی شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۹ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

رأی شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گهواره
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر حمیل
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر باینگان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص انتزاع روستای تنگ کتویه از محدوده شهر داراب
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر رودان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سوق
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر قهاوند
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دمق
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سرخنکلاته
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جاسک
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی میدان بهارستان و سایت مجلس شورای اسلامی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت های اساسی ارومیه (الحاق سکونتگاههای غیررسمی واقع در حاشیه شهر)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات عرصه های سبز و باز شهر کرج
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۰