آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۱۶
بازديد روز قبل: ۲۷۴
بازديد هفته: ۲۴۹۶
بازديد ماه: ۹۹۶۳
بازديد کل: ۶۱۶۸۷۷۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۷۴

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۲۹/ت۵۵۲۰۸ک مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۷۴

الحاق دو متن به آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده۴ و اضافه شدن ماده۱۲
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۷۴

اصلاح ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۷۴

قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۷۰

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۶۹

رأی شماره های ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۶۹

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۶۹

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۶۹

اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۶۹

مصوبات الحاقی جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۴۸۱۸

دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۶۵

رأی شماره۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۲۶۳ هیات تنظیم بازار برق ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۶۳

اصلاح تصویب نامه شماره ۳۱۲۶۶/ت۵۵۳۶۸هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۶۳

اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۶۳

قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۷

تصویب نامه در خصوص قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۷

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۷

اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۷

اصلاح تصویب نامه شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۷

اصلاح تصویب نامه شماره ۳۲۰۷۲/ت۵۵۴۲۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۷

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۳

تصویب نامه در خصوص پرداخت تسهیلات از طریق بانک های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۲

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۲

اصلاح تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۲

اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۵۲