آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۱
بازديد امروز: ۴۴۱
بازديد روز قبل: ۱۱۶۰
بازديد هفته: ۱۰۵۰۲
بازديد ماه: ۴۹۵۹۲
بازديد کل: ۵۹۸۶۱۳۹
آي پي: ۵۴.۲۳۴.۲۳۳.۴۸
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون پروژه پدیده شاندیز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۲۸

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احیای رودخانه ها و بازآفرینی فضاهای رودکناری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۲۸

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تصویب طرح جامع ـ تفصیلی شهر شبانکاره
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۲۸

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رامهرمز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۲۸

رأی شماره۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ۱ـ ۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۲۵

اصلاح تصویب نامه شماره ۶۱۹۷۷/ت۵۲۰۵۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۲۵

اصلاح تصمیم نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۲۵

قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۲۲

رأی شماره۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه های شماره۱۷۲۰/۱۰ـ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ و ۲۳۳۰/۳۲ ـ ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ سازمان خصوصی سازی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۲۲

رأی شماره ۸۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ مصوبه یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ شورای اسلامی شهر کرج
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۲۲

اصلاحیه روزنامه رسمی کشور درخصوص قانون الحاق دو تبصره به ماده(۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۲۲

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۷

بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص: الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۷

آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۷

آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۷

رأی شماره ۸۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س ـ ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ شورای اسلامی شهر شیراز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۷

اصلاح بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۷

رأی شماره ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص کسر حق بیمه از اضافه کار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۱۶