آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۱۶
بازديد روز قبل: ۲۷۴
بازديد هفته: ۲۴۹۶
بازديد ماه: ۹۹۶۳
بازديد کل: ۶۱۶۸۷۷۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۸۴

تمدید مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۸۴

اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۸۴

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۶۲۸۲/ت۵۴۱۴۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۸۴

اصلاح تبصره(۱) ماده(۳) آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۸۴

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۸۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه بندی حریم شهر اصفهان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۸۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی و صیانت از باغات کن مصوبه شماره ۵۷۰ کمیسیون ماده پنج شهر تهران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۸۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون خط محدوده نهایی شهر لواسان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۸۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۸۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه و تدوین دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و گردش کار تصویب آنها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۸۴

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۷۳

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۷۳

تصویب نامه درخصوص ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۷۳

تصویب نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابعه آنها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۷۳

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۷۳

اصلاح ماده (۷) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۷۳

بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۲۰۹/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ۱۳۹۷»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۷۰

تصویب نامه در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت سامانه پرداخت های نوین در آزادراه های کشور (سپندار)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۷۰

اصلاح جدول تصویب نامه شماره ۱۵۸۶۳۷/ت۵۴۸۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۷۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نقشه منطقه بندی حریم شهر کرمان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۷۰

رأی شماره ۱۰۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۸

سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۸

بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۶

تصویب نامه درخصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)، ردیف تعرفه های (۰۲۰۲۱۰۱۰) و (۰۲۰۱۱۰۱۰)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۶

تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه ملی «سازگاری با کم آبی»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۶

تنفیذ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۶

اصلاح بند (پ) ماده (۷۵) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۶

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۲۳۷/ت۵۵۱۴۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۶

رأی شماره های ۹۴۹ـ ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۷۷۹۹۶/۲۱ ـ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ شهرداری مشهد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۶۴