آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳۳
بازديد امروز: ۹۸۱
بازديد روز قبل: ۲۲۰۰
بازديد هفته: ۱۳۲۴۶
بازديد ماه: ۶۰۸۵۳
بازديد کل: ۵۸۰۰۲۸۶
آي پي: ۵۴.۸۰.۶۰.۹۱
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۸

لغو تصویب نامه شماره ۱۲۴۷۸/ت۵۴۱۸۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۸

الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۸

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۹۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۸

تصویب نامه درخصوص داروهای بیولوژیک در درمان بیماری های روماتیسمی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۸

تصویب نامه در خصوص پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۸

رأی شماره ۱۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور اداری شماره ۹۵۴۸/۹۲/۲۰۱۰ ـ ۱۳۹۳/۵/۳ سازمان تأمین اجتماعی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۸

رأی شماره۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص: تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۸

تصویب نامه درخصوص ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه ها بدون تغییر در حقوق ورودی در کتاب مقررات صادرات و واردات
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۵

تصویب نامه در خصوص سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۵

تصویب نامه در خصوص تغییر عنوان دستگاه اجرایی طرح احداث قطار سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۸

تصویب نامه در خصوص تکلیف سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه ای
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۵

رأی شماره ۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰ـ ۱۳۹۳/۶/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۵

مصوبه هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۰

مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۰

اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۰

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۰

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۰

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۰

الحاق ماده (۵) به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۰

تصویب نامه در خصوص میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۰

تصویب نامه در خصوص حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کارورهای پستی غیردولتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۰

تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای سفرهای گروهی شهروندان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۰

تصویب نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۰۶۰