آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳۳
بازديد امروز: ۹۸۱
بازديد روز قبل: ۲۲۰۰
بازديد هفته: ۱۳۲۴۶
بازديد ماه: ۶۰۸۵۳
بازديد کل: ۵۸۰۰۲۸۶
آي پي: ۵۴.۸۰.۶۰.۹۱
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

جدول پیوست مصوبه شماره ۵۸۶۲۲/ت۵۴۰۷۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ هیأت وزیران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۷۳

تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و رسمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۷

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمد اسلامی به عنوان استاندار مازندران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۷

اصلاح دستورالعمل پیوست تصویب نامه شماره ۳۷۹۸۳/ت۵۴۰۴۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۷

الحاق تبصره به قسمت (۵) تبصره (۳) جزء (د) بند (۳) تصویب نامه شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۹۹۷

اصلاح تصویب نامه شماره ۹۲۵۷۹/ت۵۴۱۶۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۹۹۷

اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۹۹۷

اصلاحیه در خصوص قانون استفساریه ماده (۷۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۹۹۷

اصلاحیه در خصوص قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۹۹۷

تصویب نامه در خصوص منابع و محل افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۵

تصویب نامه درخصوص تعیین آقای محمود زمانی قمی به عنوان استاندار یزد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۵

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای اکبر بهنام جو به عنوان استاندار اردبیل
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۵

تصویب نامه درخصوص تعیین آقای محسن مهرعلیزاده به عنوان استاندار اصفهان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۵

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۵

آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۵

اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۵

اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۵

اصلاح جزء (۴) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۵

تصویب نامه در خصوص انتخاب آقای محمدابراهیم انصاری لاری به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۲

اصلاح جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۲

مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص تعیین اعضای هیأت مدیره جدید
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۲

الحاق یک تبصره به ماده ۱ آیین نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۶۲