آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۷
بازديد امروز: ۱۳۴۷
بازديد روز قبل: ۱۶۸۴
بازديد هفته: ۱۰۸۸۲
بازديد ماه: ۴۴۱۴۱
بازديد کل: ۵۳۴۶۱۶۶
آي پي: ۵۴.۱۶۷.۱۸۴.۶۴
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:

قوانین و مقررات

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه بندی حریم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوع طراحی شهری بخشی از اراضی نظامی جنوب اصفهان موسوم به گل نرگس ـ پیرو مصوبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

اصلاح بند (۴) مندرجات ذیل یادداشت شماره فرعی فصل (۱۵) جدول مقررات صادرات و واردات
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت۵۳۸۸۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۷۱/ت۵۳۹۶۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

اصلاح جزء (۸) بند (پ) تصویب نامه شماره ۶۲۱۱۱/ ت۵۱۰۵۲هـ مورخ۱۳۹۵/۵/۲۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

آیین نامه اجرایی ماده (۵۸) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

تصویب نامه در خصوص عدم نیاز به بررسی برخی مطالبات دولت توسط سازمان حسابرسی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

تصویب نامه در خصوص صدور «کارت حمایت تحصیلی» توسط وزارت کشور (فرمانداری ها)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

تصویب نامه درخصوص تأمین مسکن گروه های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

تصویب نامه در خصوص کنترل کالاهای وارده به منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

تصویب نامه در خصوص احتساب صندوق نوآوری و شکوفایی در حکم مؤسسه عمومی غیردولتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول اجرای ماده (۴۱) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به....
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

تصویب نامه در خصوص خروج بیست درصد از سهام شرکت های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس ...
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۶

اصلاح بند (۸) تصویب نامه شماره ۴۲۲۱۰/ت۵۰۵۴۴هـ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۲

تصویب نامه در خصوص انتقال اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و درآمد اختصاصی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۲

تصویب نامه در خصوص الحاق ردیف های تعرفه (۷۲۱۳) و (۷۲۰۹) به بند (۳) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۷۲) کتاب مقررات صادرات و واردات
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۲

رأی شماره۱۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره۴۵۷۹۶/۲۰۱۰۲۲ ـ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۶۲

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر چمگردان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۵۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سفیدشهر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۵۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر باغین
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۵۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رودبنه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۵۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه سواحل مکران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۵۶

الحاق تبصره های (۱) و (۲) به بند (۱) تصویب نامه های شماره ۱۱۷۵۰۱/ت۵۳۸۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ و شماره ۱۲۴۴۷۱/ت۵۳۸۳۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۵۶

الحاق بند (۳) به تصویب نامه شماره ۵۷۱۹۷/ت۵۳۳۱۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و بند (۵) به تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت۵۳۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۵۶

اصلاح ماده (۲) دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۵۴

آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۵۴

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای بهروز ریاحی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۵۴

رأی شماره ۱۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۵۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر بندرانزلی (تقلیل عرض معبر شهید نواب صفوی)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۵۱