آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۴۳
بازديد امروز: ۱۵۴۷
بازديد روز قبل: ۲۴۱۹
بازديد هفته: ۱۸۹۰۳
بازديد ماه: ۶۶۰۹۸
بازديد کل: ۵۸۵۱۵۵۲
آي پي: ۵۴.۱۶۷.۴۴.۳۲
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

رأی شماره ۶۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال متمم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۹۰

قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۷۸

قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۷۸

تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی درخصوص تمدید مهلت طرح توزیع سهام عدالت
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۷۸

تصویب نامه در خصوص بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۷۸

رأی شماره ۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین به لحاظ مغایرت با قانون
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۴

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

نظریه ی رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع «اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

نظریه ی رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع «افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیددانیال محبی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای اقبال عباسی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

تصویب نامه درخصوص حذف نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

تصویب نامه درخصوص اعضای موظف هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی موز سبز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

تصویب نامه در خصوص تعیین مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

تصویب نامه در خصوص همتراز شدن شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

اصلاح ردیف های(۳) و (۴) جدول ماده(۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

اصلاح ماده (۷) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰

اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۸۰