آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱۴
بازديد امروز: ۴۵۵
بازديد روز قبل: ۱۱۶۰
بازديد هفته: ۱۰۵۰۲
بازديد ماه: ۴۹۵۹۲
بازديد کل: ۵۹۸۶۱۵۳
آي پي: ۵۴.۲۳۴.۲۳۳.۴۸
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

تصویب نامه درخصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

تصویب نامه درخصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

تصویب نامه درخصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محسن نریمان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

تصویب نامه در خصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه اصفهان ـ شهرضا ـ ایزدخواست
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

تصویب نامه در خصوص اجرای قطعه (۶) آزادراه تبریز ـ ارومیه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

اصلاح تعرفه های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

اصلاح تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

اصلاح تصویب نامه شماره ۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

اصلاح ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۹

رأی شماره ۱۰۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۴۵

نظریه‌ی‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع: «اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

نظریه‌ی‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع «اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

رأی شماره ۱۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

رأی شماره ۱۰۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۴۲۱/۹۱/م/ت ۳۹۷۲۱هـ ـ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ هیأت وزیران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

تصویب نامه در خصوص عضویت آقایان سیدضیاء هاشمی و مهدی حجت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

تصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان خرامه استان فارس
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹

اصلاح تصویب نامه شماره ۷۸۷۳۳/ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۲۳۹