آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۵۶
بازديد ماه: ۲۲۳۸
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۲۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

رأی شماره ۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م ـ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ استانداری اصفهان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۶

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۶

اصلاح بند (۴) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۳

اصلاح آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۳

رأی شماره ۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۰۰۵/۲۵/۹۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۲

رأی شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ از تعرفه عوارض تبدیل انواع کاربریها در مصوبه شورای اسلامی سرخه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ - تاريخ تصويب: ۰۱/۰۳/۹۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۲

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۰

تصویب نامه در خصوص تعیین نیروگاه های دارای کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۰

تصویب نامه درخصوص واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۰

تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۱۱۰)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۰

تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امور مساجد و نظارت عالی بر ساخت و سازهای مسکن مهر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۰

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۰

اصلاح تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر مرند
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر خرامه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دوساری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۰

قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۷۸

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۷۸

قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۷۶

تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۷۶

آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۷۶