آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۵۶
بازديد ماه: ۲۲۳۸
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۲۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

لغو تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۶

اصلاح تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ایجاد شهرک های صنعتی غیردولتی واقع در حریم و محدوده شهرهای استان تهران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ویژه شهر نطنز
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گلزار
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تدقیق طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هرمزگان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۶

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های اخلال گران در نظام اقتصادی کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۵

رأی شماره ۱۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۵۸۰۵۷ ـ ۹۳/م/۶۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ هیأت وزیران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۵

فهرست قوانین منسوخ صریح مرتبط با کدهای انتخابات، صنعت، معدن، تجارت و محیط زیست
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۲

تصویب نامه در خصوص تأسیس نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران در شهر بن در کشور آلمان توسط وزارت امورخارجه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۲

تصویب نامه در خصوص ستاد ملی سیاست گذاری همدان ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۲

اصلاح تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص حریم گسل های زلزله شهرهای ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون فرآیند بررسی طرحها در کارگروههای امور زیربنایی و شهرسازی استانها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر حر ریاحی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بدره
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بهاباد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص سند «نهادینه سازی عدالت جنسیتی در سیاست های توسعه سکونت گاه های کشور»
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث فاز دوم بیمارستان شریعتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص توسعه شهرک صنعتی بهارستان واقع در حریم شهرهای کمالشهر و کرج
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایوانکی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اجرای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر فیروزآباد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۱

رأی شماره ۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۹

آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۸

تصمیم جلسه ۳۳۹ شورای رقابت در خصوص صنعت آلومینیوم
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۸