آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲
بازديد روز قبل: ۱۳
بازديد هفته: ۱۳۰
بازديد ماه: ۱۳۲۳
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۸۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۲۸۶/۰۹/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

قانون بلدیه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۲۸۶/۰۳/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

قانون پرداخت بخشی از دستمزد کارکنان طرحهای عمرانی در مناطق جنگی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۵۹/۱۱/۰۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۵۹/۰۹/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۰۴۶۰

قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۲۸۶/۰۳/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۰/۰۴/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۵۹/۰۷/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۰۵۸۲

نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۲۸۵/۰۷/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

قانون در مورد مرمت جاده ها و پاسگاههای منهدم شده مناطق مرزی قصر شیرین
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۰/۰۴/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۵۹/۰۶/۰۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۰۵۸۲

نظامنامه انتخابات دو درجه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۲۸۸/۰۴/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

قانون تعیین نام مجلس
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۶۰/۰۴/۰۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۰۵۸۲

نظامنامه انتخابات ( اصنافی) مجلس شورای ملی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۲۸۵/۰۶/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۵۸/۰۱/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي :