آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱۵
بازديد امروز: ۹۱
بازديد روز قبل: ۱۰۳۵
بازديد هفته: ۷۳۴۲
بازديد ماه: ۴۱۰۸۶
بازديد کل: ۵۳۷۶۶۵۵
آي پي: ۵۴.۱۵۷.۲۰۵.۲۴۷
انتخاب مرجع تصویب قوانین و مقررات مورد نظر:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

قوانین و مقررات

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کوچصفهان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۸۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارزوئیه
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۸۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دامغان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۸۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سراب باغ
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۸۰

اصلاح بند (پ) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۸۰

تصویب نامه در خصوص اضافه شدن یک معاونت به معاونت های وزارت جهاد کشاورزی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۸۰

تصویب نامه در خصوص الحاق وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۸۰

تصویب نامه درخصوص افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد(۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۸۰

رأی شماره های ۱۳۰۱ـ ۱۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۸/۳ صورتجلسه شماره ۲۶ـ۱۳۹۲/۴/۲۲ شورای اسلامی شهر همدان
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۸۰

بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معاملات خودرو
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۸۰

بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۸۰

تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۸

اصلاح تصویب نامه شماره ۷۶۴۱۰/ت۵۳۴۸۹هـ مورخ۱۳۹۵/۶/۲۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۸

اصلاح جدول جزء (۱) بند (الف) تصویب نامه شماره ۱۴۸۰۴۱/ت۵۴۰۰۸هـ مورخ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۸

اصلاح تصویب نامه شماره ۶۱۲۶۸/ت۵۱۳۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۸

اصلاح ماده (۷) آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۸

اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت۵۳۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۸

آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۸

آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۸

تصویب نامه در خصوص لغو واگذاری جمعاً چهل درصد (۴۰%) سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به طرح توزیع سهام عدالت
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۸

تصویب نامه در خصوص توسعه و تجهیز فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژاد مشهد
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۸

رأی شماره۱۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعارض آراء شعب ۲۶ و ۲۹ دیوان عدالت درخصوص رأی کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۸

بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۳۱/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۸

قانون اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارس زبانان(ایتا)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۴

قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی)
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۴

قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ابلاغ مدارک طرح جامع ـ تفصیلی شهر بسطام
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ابلاغ اسناد موضوع طرح الحاق سایت پیشنهادی به مساحت ۶۳/۲ هکتار به محدوده شهر نرمانشیر
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۰۹۷۱