آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۶
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۵۶
بازديد ماه: ۲۲۳۸
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۲۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مصوبات هیات وزیران
۱۵۸ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۹۸


اصلاح ردیف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


شماره۷۱۷۷۴/ت۵۵۲۷۱هـ                                                                ۱۳۹۷/۶/۳

اصلاح ردیف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امورخارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت  وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۸ به پیشنهاد شماره ۲۹۶۲۴۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان توضیحات به ردیف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول  برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب­نامه شماره ۸۰۶۸۹/ت۳۵۶۳۲هـ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ و اصلاحات بعدی آن، اضافه می شود:

۳

۷

۴

۷

درآمدهای مندرج در صورتحساب های صادره در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، به ترتیب به نسبت     و     بین شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت فرودگاه   ها و ناوبری هوایی ایران مطابق خدمات و وظایف احصاء شده در صورتجلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ مجمع عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، توزیع می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری