آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۹۶ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۵۴


رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ دستورالعمل شماره ۳۸۴۰۳/۶۰ ـ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت


شماره۶۲۸/۹۵                                                                               ۱۳۹۶/۷/۱

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با موضوع:

«ابطال بندهای ۱ و ۳ دستورالعمل شماره ۶۰/۳۸۴۰۳ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

  مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴        شماره دادنامه: ۵۷۰        کلاسه پرونده: ۶۲۸/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ دستورالعمل شماره ۶۰/۳۸۴۰۳ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی و سرپرست کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۵۰۹۹ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به پیوست تصویری از گزارش بازرسیهای کل استانهای اصفهان و اردبیل و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بندهای (۱) و (۳) دستورالعمل شماره ۶۰/۳۸۴۰۳ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد. به حکایت گزارش مزبور:

۱ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای رفع موانع تولید و ساماندهی واحدهای تولیدی واقع در محدوده ۵۰ کیلومـتری اصفهان و ۳۰ کیلومـتری سایر مراکز اسـتانی اقـدام به صدور بخشنامه صدرالذکر عنوان روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها کرده است.

۲ـ بند (۱) بخشنامه  مزبور مقرر می دارد: «صدور پروانه تولید برای محصول جدید، افزایش ظرفیت، تغییر نوع تولید و یا توسعه (اعم از همجوار یا غیرهمجوار) برای واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از محدوده های مذکور برای دارندگان مجوز صنعتی (پروانه بهره برداری، کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی) به داخل شهرکها و یا نواحی صنعتی نیاز به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد .

۳ـ بند (۳) بخشنامه موصوف اشعار داشته است: «مجوز دارندگان کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی در استانهای تهران، البرز و اصفهان در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست به پروانه بهره برداری تبدیل گردد.

۴ـ ماده (۱۲) قانون جلوگیری از آلودگی هوا بیان می دارد: «احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .

۵ ـ ماده (۱۳) قانون اخیرالذکر عنوان داشته است: «وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس، رونوشتی از جواز تأسیس مربوطه را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند نمود. دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی و یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده (۱۲) این قانون تعیین نمایند. صدور پروانه بهره برداری موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده (۱۲) فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .

بنا به مراتب، صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی و صنعتی وفق ماده (۱۳) قانون جلوگیری از آلودگی هوا موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده (۱۲) قانون مزبور بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. از طرف دیگر، مستند به بند (ب) ذیل ماده (۱۵۸) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  واحدهای صنعتی حتی پس از احداث نیز می باید کلیه ضوابط، از جمله ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست تأیید محل استقرار بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست) را رعایت نمایند، به عبارت دیگر صدور پروانه بهره برداری موکول به رعایت این ضوابط شده است. لذا بندهای (۱) و (۳) دستورالعمل شماره ۶۰/۳۸۴۰۳ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر با مواد (۱۲) و (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۱۳۷۴/۲/۳) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد.

خواهشمند است در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته تا نسبت به ابطال آن اقدام فرمایند. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.

متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ صدور پروانه تولید برای محصول جدید، افزایش ظرفیت، تغییر نوع تولید و یا توسعه (اعم از همجوار یا غیر همجوار) برای واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مصوب و یا انتقال به شهرکها و یا نواحی صنعتی از محدوده های مذکور برای دارندگان مجوز صنعتی (پروانه بهره برداری، کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی) به داخل شهرکها و یا نواحی صنعتی نیاز به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد.

۲ـ ...............

۳ـ مجوز دارندگان کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی در استانهای تهران، البرز و اصفهان در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست به پروانه بهره برداری تبدیل گردد.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بندهای ۱ و۳ دستورالعمل شماره ۶۰/۳۸۴۰۳ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر و مخالف مفاد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

                                   معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی