آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۱۱۱ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۴/۰۲/۳۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۶۳۴


اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۵۹۶ - ۷۳.۱۲.۹ ( صفحه ۸۲)


اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۵۹۶ - ۷۳.۱۲.۹ ( صفحه ۸۲)
نقل از شماره ۱۴۶۳۴ - ۱۳۷۴.۳.۱۳ روزنامه رسمی
شماره ۱۷۶۸ - ه‍ ۱۳۷۴.۲.۳۰
پیرو رأی وحدت رویه شماره ۵۹۶ مندرج در شماره ۱۴۶۱۱ - ۱۳۷۴.۲.۱۴:
۱ - صفحه سوم، ستون یک، پاراگراف سوم، سطر ۱۶.... منطبق با موازین درج گردیده که صحیح آن (... موازین...) است.
۲ - صفحه چهارم، ستون یک، سطر چهارم،.... به مورد اجرا گذارده شده است... درج گردیده که صحیح آن (... به مورد اجراء گذارده شده است...) می باشد.
مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور