آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۱۱۱ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۳/۰۹/۲۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۳/۰۸/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۵۰۷


اصلاحیه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور ( صفحه ۶۳۱)


اصلاحیه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور ( صفحه ۶۳۱)
نقل از شماره ۱۴۵۰۷ - ۱۳۷۳.۹.۲۹ روزنامه رسمی
شماره ۱۷۱۲ هـ ۱۳۷۳.۸.۲۸
پیرو رأی وحدت رویه ردیف: ۸۲.۷۱ مندرج در شماره ۱۴۲۹۳ - ۷۳.۱.۱۴
۱ - صفحه سوم، ستون اول، آخرین پاراگراف، سطر اول، کلاسه: ۳۵۰.۷۰ اشتباه و کلاسه (۲۵۰.۷۰) صحیح است.
۲ - صفحه چهارم، ستون دوم، سطر دوم، نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور بایستی در گیومه قرار گیرد بدین صورت: .... دادستان کل کشور مبنی بر: " با توجه به ... و مورد تأیید است" مشاوره نموده و....