آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۳۳
بازديد روز قبل: ۱۰۱
بازديد هفته: ۹۵۶
بازديد ماه: ۱۳۴۶۸
بازديد کل: ۶۱۴۸۸۳۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

طرح ها و لوایح>بانک طرح ها و لوایح

طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

طرح تمدید قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

طرح تمدید قانون آیین دادرسی کیفری
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

طرح تمدید قانون مجازات اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح ساماندهی بازار خودرو
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح اجرای اصل بیست و هفتم (۲۷) قانون اساسی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح اصلاح ماده (۱۰۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

اصلاح ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح اصلاح قانون تابعیت
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح استمهال ۵ ساله به مستخدمین رسمی موسسات و شرکت های دولتی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کوله بری و ته لنجی)
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح استفساریه چگونگی امهال وام
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

طرح استفساریه ماده (۲۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰