آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۹
بازديد امروز: ۱۱۳۳
بازديد روز قبل: ۲۷۳۱
بازديد هفته: ۱۹۳۳۳
بازديد ماه: ۶۵۶۵۵
بازديد کل: ۵۸۴۶۲۰۸
آي پي: ۵۴.۲۲۶.۱۳۲.۱۹۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

طرح ها و لوایح>بانک طرح ها و لوایح

طرح اصلاح بند (ل)ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

طرح اصلاح بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

طرح تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

طرح اصلاح ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

طرح اصلاح قانون شهرداری
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

طرح اصلاح ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضائی غیرستادی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

طرح اصلاح ماده (۵۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

طرح اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

طرح سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل می شود
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

طرح الحاق یک ماده به قانون تقسیمات کشوری
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

طرح ماده واحده ضمانت اجرائی عدم انجام وظایف مسؤولان اتاقها
 طرح ها و لوایح/بانک طرح ها و لوایح - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴