آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

نظریات مشورتی>نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح

تعهد كفیل مبنی بر حاضرنمودن مكفول در مرجع قضایی، مستقل از نتیجه رسیدگی به اتهام متهم است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۷/۰۲

عدم ذكر نام حوزة قضایی در متن قرار التزام خدشه ای به اعتبار قرار وارد نمی سازد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۷/۰۲

در صورتی كه متهم بخواهد شخصاً وجه الكفاله را پرداخت كند باید قرار كفالت به وجه الضمان تبدیل شود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۷/۰۲

مرجع قضایی رسیدگی كننده قبل از امحاء پرونده مكلف به رفع بازداشت از سند تودیعی می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

چنانچه دادستان متوجه شود دستور ضبط وثیقه اشتباه بوده، عدول از آن فاقد اشكال قانونی است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

پس از صدور دستور ضبط وثیقه ملك توقیف شده جهت فروش باید در اختیار سازمان اموال تملیكی قرار گیرد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

دستور ضبط وثیقه قابل تفویض به صورت نیابت به مرجع قضایی دیگر نمی باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۲۱

صدور دستور جلب متهمان از اختیارات خاص مقامات قضایی ذی صلاح می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۲۱

در صورت تمرد نسبت به مأمور دولت، شاكی یا طرف دعوی محسوب شدن مأمور مانعی جهت جلب متهم نیست
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۲۱

در صورت احراز صحت اظهارات والدین متهم مبنی بر فرار از خدمت فرزندشان، جلب متهم بلامانع است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۲۱

ارسال احضاریه برای متهمان و یا احضار تلفنی آنان توسط ضابطان، خلاف قوانین و مقررات جاری است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

در خصوص كاركنان فراری نیروهای مسلح، اعاده پرونده از دادسرا جهت دستگیری متهم بلامانع است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

احضاریه شخص زندانی جهت شركت در كمیسیون رسیدگی به تخلفات باید به وسیله اداره زندان به وی ابلاغ شود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

نحوه بازداشت متهمین به نظر مرجع قضایی رسیدگی كننده است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

بازرسی از منزل همسایه بدون اذن صاحبخانه یا دستور مقام قضایی میسر نمی باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۰۷

هرواحد آپارتمان مستقل به عنوان یك منزل تلقی و جهت ورود و بازرسی از آن نیاز به اجازه مخصوص است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۰۷

ممانعت والدین متهم از بازرسی اتاق ها مانع اجرای دستور مقام قضایی نمی باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۰۷

طبق قانون مجازات اسلامی، ورود به منزل با رضایت صاحب یا متصرف قانونی آن جهت جلب متهم بلامانع است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۰۱

رسیدگی به جرایم عمومی نظامیان مأمور به وزارتخانه ها و سازمان های كشوری در صلاحیت محاكم عمومی است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۰۱

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم فرار از خدمت نظامی منتقل شده، حوزه قضایی یگان جدید است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۶/۰۱

رسیدگی به جرم فرار ازخدمت مجدد متهمی كه پرونده اش به استان دیگر احاله شده با مرجع محال الیه است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۵/۲۴

در صورت توأم بودن حبس با سایر مجازاتها، میزان حبس ملاك و مبنای تعیین صلاحیت دادگاه های نظامی می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۵/۲۴

صلاحیت رسیدگی محاكم عمومی به جرایم در مقام ضابط، منصرف از جرایم خاص نظامی می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۵/۲۴

رسیدگی به جرایم اشخاص مشمول قانون استخدام كشوری در صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی نمی باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۵/۲۴

رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی اعضای بسیج در صلاحیت سازمان قضایی ن.م است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۵/۲۱

معیار ضابط بودن، انجام اقدامات تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۵/۲۱

رسیدگی به شكایت حادثه دیدگان از انفجار گلوله، در صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع حادثه می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۵/۲۱

<<   ۱۰-   [ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ]   ۱۰+  >>