آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۳۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

نظریات مشورتی>نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح

رسیدگی غیابی به بزه فرار از خدمت بلامانع است .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲

دادستان می تواند از رأی غیابی درخواست تجدیدنظر نماید .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹

رسیدگی غیابی به بزه فرار از خدمت بلامانع است .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹

رسیدگی غیابی به بزه فرار از خدمت مستمر برخلاف قانون است .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹

جهت رسیدگی و صدور رأی نسبت به موضوع ماده (۲۱) قانون دیوان عدالت اداری نیازی به تقدیم دادخواست نیست .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۰۳

كیفیت تشكیل و صلاحیت دادگاه های نظامی یك و دو مطابق قانون تشكیل دادگاه های كیفری یك و دو می باشد .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۰۳

رسیدگی مجدد به موضوعی كه قبلاً در خصوص آن رأی قطعی صادرشده است فاقد وجهه قانونی است .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

در محاكمات جنایی، دادگاه با حضور دادستان یا نماینده او تشكیل می شود .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

در صورت علم اجمالی به ایراد ضرب و جرح توسط یك نفر از تعداد معینی، ضارب با قید قرعه مشخص می شود .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

تعیین مجازات انفصال موقت بیش از یك سال برای نظامیان خلاف مقررات می باشد .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۲۱

رسیدگی از طریق ویدئو كنفرانس وجاهت قانونی ندارد .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۲۱

مباشرت در ارتكاب یك جرم و معاونت در همان جرم از جرایم متعدد، مشابه و همجنس تلقی می شود .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۲۱

.دادگاه نظامی یک در مقام تجدیدنظر ضمن تأیید حكم بدوی می تواند مستدلاً مجازات را تخفیف دهد .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۲۱

مقررات مرور زمان در خصوص جرم فرار به سوی دشمن قابل اعمال نمی باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۱۶

مرور زمان در احكام غیابی قطعی و لازم الاجراء ، قابل اعمال می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۱۶

دستور و اقدام اولیه قضایی در جهت شروع به رسیدگی اولین اقدام تعقیبی محسوب می شود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۱۶

مرور زمان نسبت به جرایم بازدارنده در ق . م . ج . ن . م، قابل اعمال می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۱۶

بزه تسلط به جبر و قهر بر مال غیر موضوع ماده (۵۸۱) ق.م.ا،مشمول مرور زمان نمی شود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۱۶

در صورت احراز عذرموجه،دادستان می تواند از قرار موقوفی تعقیب عدول و موضوع را رسیدگی ماهوی نماید
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

عدم شناسایی متهم ، مقتول یا اولیاء دم از موارد صدور قرار منع پیگرد نمی باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

عدول از گذشت در امور كیفری مسموع نمی باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۰۸

مجازات اضافه خدمت قابل تعلیق نیست
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۹/۰۸

قرار تشدید تأمین باید با موافقت دادستان صادر شود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۷/۰۶

صدور قرار بازداشت موقت در خصوص نظامیان متهم به اخذ رشوه، الزامی نمی باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۷/۰۶

اعاده وثیقه ای كه به نفع دولت ضبط شده است، خلاف مقررات می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۰۷/۰۶

<<   ۱۰-   [ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ]   ۱۰+  >>