آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

نظریات مشورتی>نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح

موارد مجاز استفاده از سلاح در قانون به كارگیری سلاح احصاء شده است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۱۷

كلمه «مستخدم»در ماده ۳۳ قانون كانون كارشناسان مطلق است و منحصر به استخدام رسمی نیست
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۱۷

عنصر معنوی در جرایم غیرعمدی تقصیر جزایی است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

در دیه زن هرگاه دیه ثلث یا بیشتر از دیه کامل مرد شود، کل دیه نصف می شود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

ملاك محاسبه میزان دیه، تاریخ پرداخت آن می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

در صورت امتناع محكوم له از دریافت دیه، پرونده بایگانی و مبلغ دیه در حساب امانی نگهداری می شود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

پس از اثبات اعسار محكوم علیه از پرداخت دیه، باید مجازاتهای حبس و جزای نقدی وی به ترتیب اجرا شود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۰۹

دعاوی اعسار از محكوم به مانند اعسار از پرداخت دیه، از دعاوی غیرمالی محسوب می شوند
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۰۹

رأی اصلاحی صادرشده از سوی شعب دیوان عالی كشور، به دلیل شأن و جایگاه دیوان، لازم الاتباع است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۰۹

هركدام از مجازات ها كه زمینة اجرای دیگری را منتفی ننماید باید در اجرای آن تسریع شود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۰۹

پس از اعلام رضایت اولیای دم، پرونده امر از نظر پرداخت دیه مختومه تلقی می شود .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۰۴

اجرای حكم اخراج یا انفصال دائم در مورد بازنشستگان به صورت قطع حقوق بازنشستگی امكان پذیر است .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۰۴

طبق قانون اجرای احكام مدنی، مختومه نمودن پرونده قبل از اجرای كامل حكم فاقد مبنای قانونی است .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۰۴

در صورت فوت محكوم علیه، وصول دیه از ماترك متوفای عاقله و یا بیت المال نیاز به تقدیم دادخواست ندارد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

احتساب ایام بازداشت قبل از حكم، قابل تعمیم و تسّری به مجازات كسر حقوق و مزایا نیست
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

افزایش تعرفه جزای نقدی نسبت به بخشی از محكومیت جزای نقدی كه اجراء شده، مؤثر نمی باشد .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۲۷

در صورت عدم قابلیت اجرایی رأی صادرشده از دادگاه، دادستان باید درخواست تجدیدنظر نماید .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۲۷

دادگاه تجدیدنظر به درخواست دادستان می تواند مجازات تعیین شده در رأی دادگاه بدوی را تشدید نماید
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۲۰

ملاك قابلیت تجدیدنظر آرای مربوط به دیات، خمس دیه كامل می باشد .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۲۰

ابلاغ رأی به عهده دفتر دادگاه صادركننده رأی است .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷

هیچ حكم یا قراری را نمی توان به مرحله اجراء در آورد مگر از طریق قانونی ابلاغ شده باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷

رسیدگی غیابی به اتهامات متعدد متهم، با رعایت مقررات بلامانع است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷

دادستان می تواند از رأی غیابی درخواست تجدیدنظر نماید .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲

<<   ۱۰-   [ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ]   ۱۰+  >>