آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

نظریات مشورتی>نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح

تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نمی‌باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

رسیدگی به جرم فرار ازخدمت مجدد متهمی‌كه پرونده‌اش به استان دیگر احاله شده با مرجع محال الیه است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

دخالت در جریانات سیاسی و فرقه ای
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۲/۰۱/۱۶

فرار از خدمت (۱)
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۲/۰۱/۱۶

فرار از خدمت(۲)
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۲/۰۱/۱۶

سهل انگاری منجر به ایراد خسارت
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۲/۰۱/۱۶

تیراندازی سهوی ناشی از سهل انگاری یا بی مبالاتی جرم و قابل تعقیب می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۷

تهدید به وسیله سلاح،استفاده غیرمجاز از سلاح تلقی نمی شود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۷

عدم رعایت مقررات خروج از كشور توسط نظامیان فاقد وصف كیفری است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۷

لغودستور به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود جرم است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۷

فرار از خدمت سربازان در طول دوران آموزش بدو خدمت جرم محسوب می گردد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۴

كلیه جرایم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح غیرقابل گذشت هستند
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۴

عفو سربازان فراری تا پایان سال ۱۳۸۶ مانع از دستگیری آنان توسط ضابطان نخواهد بود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۴

سهل انگاری مأموران مراقب در حفظ و نگهداری افراد دستگیر شده، جرم تلقی می شود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۴

تصاحب و برداشت اموال یكی از شرایط تحقق بزه اختلاس است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۲

موضوعات متفرقه
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۲

بین جمهوری اسلامی ایران و كشور عراق تاكنون قراردادی در زمینه استرداد مجرمین منعقد نشده است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۲

اصل بر پرداخت تعرفه خدمات قضایی و هزینه ها از طریق ابطال تمبر است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۲

با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری تغلیظ دیه شامل بیت المال نمی باشد .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

آراء دادگاه ها در رابطه با پرداخت دیه بیش از خمس دیه كامل، قابل تجدیدنظر است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

قتل
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

ضرب و جرح
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

مافوق یا تحت امربودن از جمله شرایط تحقق بزه موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ ق.م.ج.ن.م می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

تخفیف – تبدیل و تعلیق مجازات
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶

قانونی بودن جرم و مجازات
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶

تعدد و تکرار جرم
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶

مسائل مختلف در مورد جزای عمومی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶

محكومیت و آثار آن
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶

سپرده شدن سلاح و مهمات از شرایط لازم تحقق بزه موضوع ماده (۸۳) ق.م.ج.ن.م، می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳

استعمال تریاك و هروئین مستوجب مجازات عنوان اشد است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳

جرائم حمل و نگهداری تریاك و هروئین از جرائم غیرمختلف می باشند
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳

جرائم حمل و نگهداری موادمخدر و حمل و نگهداری شیشه، مختلف بوده و هر یك مستوجب مجازات جداگانه می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳

شرط اعمال مقررات ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری رضایت شاكی است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳

برابر مقررات طرح دعوی جدید نسبت به اتهامات رسیدگی شده ممكن نیست
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۰

<<   ۱۰-   [ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ]   ۱۰+  >>