آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱۱
بازديد امروز: ۲۳۴
بازديد روز قبل: ۱۰۰۶
بازديد هفته: ۱۰۳۹۷
بازديد ماه: ۴۳۸۳۸
بازديد کل: ۵۲۸۹۲۸۶
آي پي: ۵۴.۱۴۵.۲۳۲.۹۹

نظریات مشورتی>نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح

دخالت در جریانات سیاسی و فرقه ای
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۲/۰۱/۱۶
فرار از خدمت (۱)
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۲/۰۱/۱۶
فرار از خدمت(۲)
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۲/۰۱/۱۶
سهل انگاری منجر به ایراد خسارت
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۲/۰۱/۱۶
تیراندازی سهوی ناشی از سهل انگاری یا بی مبالاتی جرم و قابل تعقیب می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۷
تهدید به وسیله سلاح،استفاده غیرمجاز از سلاح تلقی نمی شود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۷
عدم رعایت مقررات خروج از كشور توسط نظامیان فاقد وصف كیفری است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۷
لغودستور به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود جرم است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۷
فرار از خدمت سربازان در طول دوران آموزش بدو خدمت جرم محسوب می گردد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۴
كلیه جرایم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح غیرقابل گذشت هستند
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۴
عفو سربازان فراری تا پایان سال ۱۳۸۶ مانع از دستگیری آنان توسط ضابطان نخواهد بود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۴
سهل انگاری مأموران مراقب در حفظ و نگهداری افراد دستگیر شده، جرم تلقی می شود
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۴
تصاحب و برداشت اموال یكی از شرایط تحقق بزه اختلاس است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۲
موضوعات متفرقه
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۲
بین جمهوری اسلامی ایران و كشور عراق تاكنون قراردادی در زمینه استرداد مجرمین منعقد نشده است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۲
اصل بر پرداخت تعرفه خدمات قضایی و هزینه ها از طریق ابطال تمبر است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۲۲
با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری تغلیظ دیه شامل بیت المال نمی باشد .
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
آراء دادگاه ها در رابطه با پرداخت دیه بیش از خمس دیه كامل، قابل تجدیدنظر است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
قتل
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
ضرب و جرح
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
مافوق یا تحت امربودن از جمله شرایط تحقق بزه موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ ق.م.ج.ن.م می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
تخفیف – تبدیل و تعلیق مجازات
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
قانونی بودن جرم و مجازات
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
تعدد و تکرار جرم
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
مسائل مختلف در مورد جزای عمومی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
محكومیت و آثار آن
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
سپرده شدن سلاح و مهمات از شرایط لازم تحقق بزه موضوع ماده (۸۳) ق.م.ج.ن.م، می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
استعمال تریاك و هروئین مستوجب مجازات عنوان اشد است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
جرائم حمل و نگهداری تریاك و هروئین از جرائم غیرمختلف می باشند
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
جرائم حمل و نگهداری موادمخدر و حمل و نگهداری شیشه، مختلف بوده و هر یك مستوجب مجازات جداگانه می باشد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
شرط اعمال مقررات ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری رضایت شاكی است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
برابر مقررات طرح دعوی جدید نسبت به اتهامات رسیدگی شده ممكن نیست
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
تحقق جرم موضوع ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مستلزم نظامی بودن مرتكب است
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره محکومین جرائم عمدی متعدد قابل اجرا نیست
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
وضعیت تعلیق از شغل با صدور رأی قطعی دادگاه ملغی الاثر خواهد شد
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح - ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
<<   ۱۰-   [ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ]   ۱۰+  >>