آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۴
بازديد امروز: ۵۲۹
بازديد روز قبل: ۱۳۷۷
بازديد هفته: ۱۰۳۰۳
بازديد ماه: ۳۱۳۱۰
بازديد کل: ۵۱۶۷۶۹۷
آي پي: ۵۴.۱۶۶.۱۱.۱۷۳

نظریات مشورتی>نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح

دخالت در جريانات سياسي و فرقه اي
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1392/01/16
فرار از خدمت (۱)
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1392/01/16
فرار از خدمت(۲)
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1392/01/16
سهل انگاري منجر به ايراد خسارت
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1392/01/16
تيراندازي سهوي ناشي از سهل انگاري يا بي مبالاتي جرم و قابل تعقيب مي باشد
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/27
تهديد به وسيله سلاح،استفاده غيرمجاز از سلاح تلقي نمي شود
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/27
عدم رعايت مقررات خروج از كشور توسط نظاميان فاقد وصف كيفري است
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/27
لغودستور به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود جرم است
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/27
فرار از خدمت سربازان در طول دوران آموزش بدو خدمت جرم محسوب مي گردد
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/24
كليه جرايم قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح غيرقابل گذشت هستند
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/24
عفو سربازان فراري تا پايان سال ۱۳۸۶ مانع از دستگيري آنان توسط ضابطان نخواهد بود
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/24
سهل انگاري مأموران مراقب در حفظ و نگهداري افراد دستگير شده، جرم تلقي مي شود
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/24
تصاحب و برداشت اموال يكي از شرايط تحقق بزه اختلاس است
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/22
موضوعات متفرقه
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/22
بين جمهوري اسلامي ايران و كشور عراق تاكنون قراردادي در زمينه استرداد مجرمين منعقد نشده است
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/22
اصل بر پرداخت تعرفه خدمات قضايي و هزينه ها از طريق ابطال تمبر است
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/22
با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري تغليظ ديه شامل بيت المال نمي باشد .
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/19
آراء دادگاه ها در رابطه با پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل، قابل تجديدنظر است
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/19
قتل
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/19
ضرب و جرح
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/19
مافوق يا تحت امربودن از جمله شرايط تحقق بزه موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ ق.م.ج.ن.م مي باشد
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/19
تخفيف – تبديل و تعليق مجازات
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/16
قانوني بودن جرم و مجازات
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/16
تعدد و تکرار جرم
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/16
مسائل مختلف در مورد جزاي عمومي
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/16
محكوميت و آثار آن
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/16
سپرده شدن سلاح و مهمات از شرايط لازم تحقق بزه موضوع ماده (۸۳) ق.م.ج.ن.م، مي باشد
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/13
استعمال ترياك و هروئين مستوجب مجازات عنوان اشد است
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/13
جرائم حمل و نگهداري ترياك و هروئين از جرائم غيرمختلف مي باشند
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/13
شرط اعمال مقررات ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري رضايت شاكي است
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/13
برابر مقررات طرح دعوي جديد نسبت به اتهامات رسيدگي شده ممكن نيست
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/10
تحقق جرم موضوع ماده ۸۳ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مستلزم نظامي بودن مرتكب است
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/10
مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره محکومين جرائم عمدي متعدد قابل اجرا نيست
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/10
وضعيت تعليق از شغل با صدور رأي قطعي دادگاه ملغي الاثر خواهد شد
 نظريات مشورتي/نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - 1391/12/10
<<   ۱۰-   [ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ]   ۱۰+  >>